Publisert: 28.05.2020 Oppdatert: 28.05.2020

Stikkord:

Gris nummer 45 millioner født

Pigbase inneholder nå data fra mer enn 45 millioner avlsgriser. Gris nummer 45 millioner ble født i mars på Bratland gård i Rogaland.


Bildet: Hos Monika Bratland og Cato Aarsland så nylig avlsgris nummer 45 millioner i Pigbase dagens lys.  [Foto: Tore Mælumsæter]

 

Pigbase er Topigs Norsvins avlsdatabase. På Bratland gård avler Monika Bratland og ektemannen Cato Aarsland Norsvin Landsvin. I 2017 åpnet de unge bøndene helt nytt grisehus med nyeste teknologi. På Bratland har de SPF-griser med ­høyeste helsestatus. SPF betyr at besetningen er fri for sykdommene: nysesjuke, dysenteri, mykoplasma og APP. Unge råner på denne gården blir testet på Norsvin Delta, og sæd av disse rånene brukes over hele verden.

Avlsdatabasen Pigbase inneholder data fra avlsbesetninger, kommersielle besetninger og fra slakterier. Den inneholder også genomiske data, og data samlet fra CT-skanninger, og andre måleparametre brukt i avlsprogrammet og fra forsknings­arbeidet.

Pigbase knytter Topigs Norsvin avls­besetninger til hverandre, og bidrar til verdifulle data fra våre avlsbesetninger. Dette gjør det mulig å oppnå høy genetisk fremgang, så Pigbase er et viktig bidrag til Topigs Norsvins kunder over hele verden.