Publisert: 16.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gris i ´10 – på Hamar 11.-12. november!

Nå er programmet for den store svinekongressen på Hamar i ferd med å spikres. Fullstendig program og informasjon om kongressen vil komme i neste Svin.

 


Gris i ´10 – på Hamar 11.-12. november!

Nå er programmet for den store svinekongressen på Hamar i ferd med å spikres. Fullstendig program og informasjon om kongressen vil komme i neste Svin.

 

Fagkomitèen har fått mange gode innspill til programmet fra engasjerte produsenter og rådgivere, og vi håper vi har kommet fram til et spennende program for deg! Her kan vi presentere noen smakebiter fra programmet for kongressen som har fått navnet ”Grisen og je”.

Fagkomitèen ledes av Målfrid Narum, fag- og seminsjef i Norsvin og består før øvrig av:Anne Kari Thingelstad, svineprodusentHans Agné, Svenska AvelspoolenTerje Iversen, NorturaOscar Brundtland, Furuseth ASVidar Aglen, Felleskjøpet AgriErik Harsem, Norgesfôr Arnulf Fjermedal, Fiskå MølleEli Bryhni, NorsvinPeer Ola Hofmo, Norsvin

 

Sverre Leiro, Norgesgruppen:”Markedets forventninger til norsk kjøttproduksjon”Sverre Leiro vil fra sitt ståsted i dagligvarebransjen beskrive NorgesGruppens forhold til norsk kjøttproduksjon og foredling – status og forventninger.

Sverre Leiro har vært konsernsjef i NorgesGruppen ASA fra selskapet ble etablert i desember 1994. Før den tid har Leiro arbeidet innen norsk næringsmiddelindustri i 23 år. Sist som Administrerende direktør i Orkla, med ansvar for konsernets næringsmiddel- og drikkevareområde.

Nils Holmgren, Svenska Djurhälsovården og Maria Stenklev, Nortura:Bogsår hos purker – et problem som kan og må forebygges!

I dette foredraget vil Nils Holmgren snakke om årsakene til at bogsår oppstår og hva man kan gjøre for å forebygge. Svenska Djurhälsovården har gjennomført en omfattende undersøkelse hvor man har kartlagt bogsårsituasjonen i en rekke besetninger. I prosjektet har en sett på bogsår i relasjon til løsgående purker i fødebingene, noe som gjør at undersøkelsen er spesielt interessant og sammenliknbar med norske forhold. Ut fra kartleggingen har man kommet fram til ulike rådgivningspakker – mye relatert til purkefôring – og videre vært på oppfølgingsbesøk for å se på effekten av rådgivningen. Resultatene av denne undersøkelsen vil bli presentert.

Maria Stenklev vil presentere data fra norske undersøkelser, utvikling, hva vi har gjort og ambisjoner i strategi for dyrehelse. Hun vil dokumentere at vi har utfordringer også i Norge og motivere norske svineprodusenter til å sette inn tiltak for å redusere forekomsten av bogsår.

Nils Holmgren er mangeårig svinehelseveterinær i Svenska Djurhälsovården. Han nyter stor internasjonal respekt og har i mange år hatt fokus på praktiske problemstillinger i svinebesetninger og brukt dette som grunnlag for mange praktisk relaterte feltforsøk og undersøkelser. Nils Holmgren er mye brukt som foredragsholder både i svineprodusentmiljøer og veterinærfaglige miljøer. Han har jobbet med mange ulike sykdomskomplekser hos gris, blant annet med leddproblemer, diareer, luftveislidelser og dødelighet på spedgris.

Maria Stenklev er veterinærrådgiver på gris og ansatt i Nortura. Denne stillingen har hun hatt siden våren 2008, og har arbeidet i Akershus og Østfold, og delvis Hedmark og Oppland. Mye av dette arbeidet består i oppfølging av avlsbesetninger og purkeringer samt problemløsning på besetningsnivå.

Rolf Gunnar Husveg, Fatland:Planlegging og systematikk i grisehuset

Foredraget vil ta for seg oppsett av puljeplan og rekruttering, plan for gjøremål for hver pulje som tømming av avdelingen, vask/desinfeksjon og opptørking, og daglige rutiner i en ukeplan. Systematisk plan over faste gjøremål vil være en hjelp i det daglige arbeidet, og en forutsetning for å lykkes med eventuelle ansatte i grishuset.

Rolf Gunnar Husveg er en engasjert og resultatorientert griserådgiver fra Jæren. Han er utdannet agronom og Agrotekniker i husdyrfag. Han har jobbet hos Fatland siden 1995 med produsentoppfølging og rådgivning på gris. Liker å ha fokus på rutiner og plantenkning, og er opptatt av at bonden skal ha tid til å gjøre annet enn bare å stelle gris.

Peder Skåre, SpareBank1 SR-BankHva gjør vi når økonomien blir krevende ?

Store investeringer i kombinert med økt kostnadsnivå gir økonomiske utfordringer for næringa. Produsenter som investerer opplever ofte oppstartsutfordringer som blir mer krevende enn planlagt og mange med etablert drift opplever betydelig pressa marginer som følge av manglende inntektsøkning og økte kostnader.Hvilke tiltak kan du som svineprodusent sette i verk for å unngå å havne i et økonomisk uføre? Og hva gjør du når økonomien strammes til mer enn du er vant med? Dette vil Peder Skåre ta opp i foredraget.

Peder Skåre er utdannet agronom med tilleggsutdannelse innen økonomi og ledelse.Han arbeider som leder for Landbruk og Småbedrifter i SpareBank1 SR-Bank. Har tidligere arbeidet 7 år i Norsvin og 15 år som rådgiver i svineproduksjon i Nortura.

Anja Kibsgaard Olesen, Ø-vet, DanmarkHøy grisingsprosent – gå systematisk til oppgaven

Hva er en høy grisningsprosent og hva er mulig å oppnå i praksis? Det er stor forskjell fra besetning til besetning når det gjelder hvilke verktøy som virker best i forhold til grisingsprosent. Innlegget tar utgangspunkt både i de basale, men også i de nyutviklede verktøy som skal til for å oppnå en høy grisingsprosent.

Anja Kibsgaard Olesen ble utdannet veterinær i februar 2007, og startet da som praktiserende svinedyrlege i Ø-Vet. I 2008 ble hun ansatt som prosjektleder i Videncenter for Svineproduktion (VSP) hvor hun jobbet med reproduktion – KS. I dag jobber Anja igjen som praktiserende svinedyrlege– fortsatt med spesiell fokus på reproduksjon. Hun har fortsatt et tett samarbeid med VSP, og har dermed adgang til den ideelle kombinasjonen av forskning og praksis.

Representanter fra fôrbransjen:Spørretimen: Optimal fôring av slaktegris

Her vil Hallgeir Sterten fra Felleskjøpet Fôrutvikling, Harald Hetland fra Norgesfôr, Arnulf Fjermedal fra Fiskå Mølle og andre representanter fra fôrbransjen gi råd om fôring av slaktegris. Deltagerne på kongressen vil få anledning til å melde inn sine spørsmål i forkant av kongressen via kongressens hjemmeside. Benytt anledningen til å møte fôrbransjens fremste fagpersoner!

HVA ER DITT FORHOLD TIL GRISEN?Maria Stenklev:Grisen er et dyr jeg tidlig fikk sans for gjennom å få være med på grisinger på en gård hos kjente som tenåring. Der var alle grisinger nøye overvåket og hver eneste unge fikk navlestrengen bundet, ble tørket av og lagt til juret. Det var også der jeg innså at grisen er et intelligent dyr da en smågris som stadig stakk av, konsekvent gjemte seg bak rånen for der skjønte den snart at den fikk være i fred. Faren min derimot, forkaster miljøteorien og forklarer det med arv: å like gris er rent genetisk, og viser til at farfar elsket grisen så høyt at selv om det var søndag før kirketid måtte man oppi til grisen i findressen og kose med den og klø den. En annen slektning brukte grisen likeså godt som tidsregning – ett år eide de to gris og etter det ble alle år ble regnet ut fra dette året. Så i stedet for å si ”for sju år siden” ble det ”to år før vi hadde to gris.”

 

Peder Skåre:I så godt som heile mitt yrkesliv har grisen og ikkje minst grisebøndene sørga for mitt levebrød ! Ein spennande produksjon i stor utvikling og forskjellen i oppnådde resultat mellom ulike produsentar er spennande å arbeide med !

Anja Kibsgaard Olesen:Purken præsterer mere end noget andet dyr. I Danmark ser man oftere og oftere resultater som 35 grise/årspurke. I den forbindelse producerer purken op til 15-20L mælk om dagen og disse resultater leverer hun på basis af en temmelig simpel foderblanding og til tider under primitive forhold. Jeg har derfor dyb respekt for disse dyr. Min motivationsfaktor er at gøre forholdene så lukrative for purkene, som overhovedet muligt – på en måde, så det stadig er økonomisk rentabelt for landmanden.