Publisert: 18.06.2020 Oppdatert: 17.06.2020

Stikkord:

Grensestopp gir økt norsk kjøttsalg

Dagligvarehandelen i Norge merker til dels stor økning i salget, særlig langs svenskegrensa. Enkelte dagligvarebutikker i gamle Østfold rapporterer om 60 prosent økning. 


Bildet: I Töckfors 5 km fra grensa mot Østfold ligger to store shoppingsenter. Men ingen av dem har i øyeblikket særlig mange kunder.

 

Salget av norsk kjøtt er blant varene som profitterer på dette. Norgesgruppen rapporterer om 50 prosent økning i baconsalget i Østfold. Markedsundersøkelsefirmaet AC Nielsen sier i en ny rapport at dagligvarehandelen i Norge ville vært over 9 milliarder høyere hvis handelen i områdene Østfold, Akershus og Oslo hadde vært som landsgjennomsnittet.

Størst handelslekkasje er det på salg brus, sjokolade og godteri, men deretter er kjøtt og kjøttpålegg en stor vare. Med koronaen får vi fram nye tall om hvor stor grensehandelen egentlig er. Statistisk Sentralbyrå har lagt fram en rapport om 57 prosent nedgang i grensehandelen første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor.
Og koronastengingen  kom ikke før medio mars.

Handelen i Stømstad melder om en nærmest død by. Olav Thon eier flere kjøpesenter langs svenskegrensa. 

– Vi har ca. 90 prosent nedgang i omsetning på våre kjøpesentra i Sverige både på Nordby, Töckkfors og Charlottenberg sammenlignet med denne tida i fjor. Det er dramatisk. Vi har derimot en grei økning i handelen i kjøpesentrene våre ved Moss og på Romerike. Men dette tilsvarer ikke i det hele tatt nedgangen på andre siden av grensa. Og på kjøpesenter i Oslo er det overraskende liten forskjell nå fra tidligere, sier Thomas Rønning, direktør kjøpesenter i Thon Gruppen til Svin. 

Ellers er det stor forskjell internt i handelen på kjøpesentere. Mat/dagligvare pluss også jernvare/møbler øker, mens klær og sko går ned. Og restauranter har nesten ingen omsetning. En god del av økt dagligvareslag skyldes også at restaurantmarkedet har falt. Nå står vi foran sommeren da grensehandel trolig er aller størst. Hele 6 av 10 nordmenn sier de handler i Sverige minst en gang i året. Stengte grenser i sommer vil ha veldig stor betydning for salg av dagligvare og kjøtt i norske butikker. 

Høy grensehandel tross reiserestriksjoner

Grensen mellom Norge og Sverige har vært stengt siden 16. mars, men det betyr ikke at handelen har stått stille i første kvartal.

Statistisk Sentralbyrå presenterte nylig tall for grensehandelen. Tallene er usikre, men SSB anslår likevel at nordmenn handlet for 1,7 milliarder i første kvartal 2020.

− Uten politiske grep og konkrete tiltak, vil grensehandelen komme tilbake med renter så snart grensene åpnes. Det siste vi trenger nå er å fortsatt eksportere arbeidsplasser, verdiskaping, og skatte- og avgiftsinntekter til utlandet, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke handel.

Ifølge SSB var grensehandelen på 16 milliarder i 2019. Grensehandelen har økt jevnt i mange år, godt hjulpet av at den norske regjeringen har økt avgiftsnivået.  

− Om veksten i grensehandelen fortsetter slik den har gjort de siste årene, vil den kunne doble seg frem til 2030. Tiden er overmoden for å ta politiske grep som får både handel og verdiskaping tilbake til Norge, mener Andersen.