Publisert: 05.04.2022 Oppdatert: 05.04.2022

Stikkord:

Gravningen fikk utmerkelse

Ruth-Solveig og Kjell Gunnar Gravningen har fått «Norsvins Utmerkelse» av styret i organisasjonen. 


Det var Norsvins styreleder Beate Menes Didriksen som delte ut prisen i februar. 

Ruth-Solveig og Kjell Gunnar Gravningen tildeles prisen for sin enorme innsats for norsk svineavl som eneste avlsbesetning på Z-line, samt at de har stått på for omlegging til SPF. De er dessuten viktige bidragsytere til et aktivt og inkluderende fagmiljø i Buskerud spesielt, og Norsvin generelt. Deres kunnskap og nøyaktighet blir satt stor pris på av mange. 

Statuttet for prisen er som følger: «Norsvins Utmerkelse skal tildeles en person eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt engasjement og innsats for svinenæringen. Dette er noen som har bidratt til å fremme svinenæringen utad eller har bemerket seg positivt enten i eller utenfor næringen.»