Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Godt Nytt År med nye muligheter!


Godt Nytt År med nye muligheter!

 

Takk til alle som har stått på for å muliggjøre tidenes kjøttsalg, det er bra og det er vi veldig fornøyd med. Likevel så har vi gjennom året 2006 fått meldingar om for lite kjøtt i butikken. Dette er først og fremst beklagelig for den enkelte forbruker som ikkje får tak i planlagt varekjøp. Det skaper også store frustrasjoner blant produsentene, og da særlig i ein overproduksjonssituasjon når vi veit det henger tusenvis av tonn med svinekjøtt på krok.

Dette er problem som gjentar seg, og sjølv om det blir gitt tilbakemeldinger kvart år,dukker problemet opp på nytt. Vi har forståelse for at det er utfordrande å forutsjå markedet. I sær eit marked som er vêravhengig. Det må likevel være mulig å tilby produkt som er klargjort for grillen som eks. marinerte produkt og forhandsgrilla produkt med lengre holdbarhet.

Med marinering er det også mulig å bruke det meste av griseskrotten til grilling. Det meste av godvêret vi har i sommerhalvåret i Trøndelag kommer overraskende. Ved å tilby varer med lengre holdbarhet så er det mulig å være meire forberedt på forbrukerens behov.

Den verste situasjon ein svineprodusent opplever er å møte misfornøyde kunder ved ein tom kjøttdisk.

Problemet er årvisst, men skaper sjølvsagt meire styr ved ein overproduksjonssituasjon.

Klok av skade så er det på tide å forandre strategi. Ein tom kjøttdisk er eigentlig ikkje noko problem, det er tvert om ein stor muligheit. Det er faktisk forbrukaren som ønskjer seg varer som vi produserer og har mengder av, dei ikkje kan få tak i. Varekjeda makter ikkje oppgaven med å få fram varene til ønska tidspunkt.

Dette er faktisk ein muligheit og ikkje eit problem. Det er ein stor muligheit at forbrukaren etterspør våre produkt raskare enn varekjeda greier å få varen fram til disken. Dette må definerast som ein stor muligheit både for svineprodusenten, for kjøttforedlaren, for kjøttselgeren, og vi får fornøyde forbrukere som er vårt absolutt viktigaste mål.

Vi må få slutt på skyttergravssituasjonen. Diskusjon om manglende levering og manglende bestilling må vi få slutt på. Det gavner lite å skylde på andre. Alle i kjeda må holde fokus på muligheter, og arbeide bevisst for å nå felles mål om auka salg av norskprodusert kjøtt.

Mitt forslag er at vi straks på nyåret 2007 får på plass ei gruppe som er sammensatt med ein frå butikknæringa, ein frå kjøttforedling og salg, og ein frå primærproduksjon. Først for å klarlegge mulighetene, vidare komme med tiltak.

Sakshaug, 8. januar 2007

Karl Fredrik Okkenhaug, Norsvin Trøndelag