Publisert: 09.12.2021 Oppdatert: 09.12.2021

Stikkord:

2020

Godt år for purkeringer og grise-A/S

Purkeringene fikk et greit ­resultat i 2020 etter et svakt år i 2019. I snitt gikk purke­ringene med 700 000 kr i overskudd, og de utbetalte i snitt 1,7 millioner i lønnskostnader. Raumartoppen og Nes purkering oppnådde best ­økonomisk resultat. 


Bildet: Raumartoppen purkering gikk med 1,5 millioner i overskudd i 2020.

 

Purkeringer organisert som AS gjorde det greit i 2020 etter et svakt år i 2019. I snitt omsatte de åtte  ringene for 12,3 millioner. Det er opp 1,2 millioner fra året før. I gjennomsnitt får de et resultat på 0,7 millioner mot 0,2 året før. 

Samtidig varierer utbetalinger til lønn fra én million til hele tre millioner. Dette selv om driftsomfang og omsetning kun varierer fra 11 til 15 millioner, når vi ser bort fra Snusjara som har mindre omsetning. Driftsresultat bør ses i sammenheng med hva som betales ut i lønn. 

Nå eier bare halvpartene av purkeringene selv fjøsene der de har grisene. De andre leier lokaler fra et eget eiendomsselskap. Det påvirker også resultatet, siden eiendomsselskapet ­normalt alltid går i pluss. 

Best driftsresultat i 2020 oppnådde Raumartoppen på Romerike, Viken, og Nes Purkering i Skjoldastraumen, Nord Rogaland med 1,5 millioner. Dette er begge purkeringer der bygningene og lokalene er i samme AS som purkeringen. Ro Drift AS i Øyer nord for Lillehammer er eneste purkering med et minusresultat i 2020. Men her ble det både bygd nytt fjøs, og det er tatt ut tre millioner i lønn dette året. Bokført egenkapital i purkeringene forteller også noe om situasjonen, men kan samtidig være et uttrykk for verdsettingsprinsipper. Her havner Raumartoppen og Nes purkering i hver sin ende av lista. Raumartoppen har 6,2 millioner i bokført egenkapital, mens Nes Purkering har minus i egenkapital. 

Ellers pleier i resultatene i Ingris å henge sammen med hvem som oppnår best økonomisk resultat. I 2020 var Nes og Aura purkering best i Ingris med 31,0 beregna avvente per kull, tett fulgt av Ro Drift. Raumartoppen er ikke rangert i Ingris. Enkelte purkeringer er ikke organisert som AS, og finnes dermed ikke på lista vår. Det gjelder Stampen i Marker, Sommerveien i Søgne, pluss Bjørke purkering i Eidsvoll. En utfordring framover for purkeringene kan være å rekruttere nye satellitter. 

– Vi mister to satellitter som slutter neste år. Vi har noen nye som vil bygge, men bankene sier nei, forteller Erik Gjermshus i Snusjara purkering.  Rådgivere i Nortura tror flere purkeringer kan få samme utfordring framover. 

Gode resultater i ­Hampshire, Knive og Mafo
I oppsettet har vi også tatt med regnskapstall i andre aksjeselskaper med svineproduksjon som vi kjenner til. Alle selskapene på lista med en viss omsetning gjør det bra i 2020. Hampshire er datterselskap til Mørk Engebretsen Invest i Skiptvet. Knive Gris er svineproduksjonen til familien Langeteig i Drammen, mens Mafo er svineproduksjonen til Marit Fougner i Gausdal. Hampshire oppnår et resultat på 4,9 millioner.  Knive gris går 1,3 millioner i pluss, og det er betalt ut 5,4 millioner i lønn. For Mørk Engebretsen Invest i Skiptvet har ikke regnskapstalla for 2020 blitt offentliggjort når dette ­sendes til trykk. Selskapet står dermed oppført med 2019-tallene på vår liste. Vi har også tatt med tall fra utegrisprodusenten Valdres Gris AS i oppsettet, men her er aktiviteten lav.