Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Godkjenningsordning for mykotoksinbindere

 


Godkjenningsordning for mykotoksinbindere

 

EU har i mai i år opprettet en egen klasse for mykotoksinbindere i husdyrfôr. Det betyr i praksis at selskaper kan søke om å få godkjent slike tilsettingsstoffer. I regelverket står det at dette omfatter stoffer som motvirker eller reduserer mykotoksininnhold. Men det kan også være stoffer som fremmer utskillelse eller endrer virkemåten av mykotoksiner. Foreløpig er ingen ykotoksinbindere godkjent av EU. Seniorrådgiver Knut Flatlandsmo i Mattilsynet kjenner heller ikke til søknader om godkjennelse som er til behandling. Eventuelle stoffer som godkjennes av EU vil trolig automatisk bli godkjent i Norge.

Det er lov å bruke slike tilsettingsstoffer uten at de godkjent, men uten godkjenning er det ikke lov å markedsføre eller deklarere dette som mykotoksinbindere. Slike stoffer brukes også av og til i norsk svinefôr. Felleskjøpet har for eksempel brukt «mykotoksinbindere» i diefôr hvis kundene har forlangt det.