Publisert: 10.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gode tall med SPF-slaktegris

Med en daglig tilvekst på rundt kiloen og et fôrforbruk per kilo tilvekst på cirka 2,6 er slaktegrisprodusenten godt fornøyd med resultatene sine.


Gode tall med SPF-slaktegris

Med en daglig tilvekst på rundt kiloen og et fôrforbruk per kilo tilvekst på cirka 2,6 er slaktegrisprodusenten godt fornøyd med resultatene sine.

Tore Mælumsæter Løten, Hedmark – Jeg bruker tørr appetittfôring med cirka 50 kilo Format vekst 130 til hver slaktegris i starten. Deretter avslutter jeg med Format vekst 120. Mulighetene for å justere fôringa ligger bare i valg av fôrslag når du har et appetittfôringsanlegg. Jeg ser at det nå går en faglig diskusjon om å justere fôrvalget i avslutningsfasen, sier Christen Engeloug på Grimset gard i Løten.

1800 SPF-griser

Her kjøres det i gjennom cirka 1800 slaktegriser i året. Alle smågrisene kommer fra SPF-besetningen til Amund Spangen, samme kommune. Han har egen landsvinkjerne, og bruker nå ren duroc på farsiden. – Jeg prøver å få til leveranser av flest mulig slaktegriser på rundt 82 kilo. Jeg vil helst ikke ha flere enn 5-10 prosent over 90 kilo, og helst ikke flere enn ti prosent under 72 kilo. Jeg prøver å få til to leveranser per pulje, og som regel leverer jeg da cirka hundre av de største først, og resten, vanligvis cirka 170 stykker, går i runde nummer to. Jeg synes leveringa går mye enklere nå enn før. Min mening har alltid vært at det bør være så få slaktebilbesøk som mulig på garden, og så skal puljetillegget betale for de ulempene det fører med seg for oss som produsenter, for eksempel at vi får litt større vekstspredning, sier Christen Engeloug. Innmeldinga skjer etter vekt, og sjøl om ikke hver eneste gris veies så veier han ganske mange, og i alle fall den minste av de som skal være med. Alt over 107 kilo levende vekt går på innmeldingsdagen. Denne jobben gjør Engeloug alene. Det blir to-tre leveringer per innsett, og helst to hvis det går an å få til det. Puljene tilpasses ved å gå opp i vekt.

To avdelinger

Det er to avdelinger i grisehuset. Smågrisene kommer inn gjennom samme sluse, men så går de til venstre i den ene avdelingen og til høyre i den andre. I den eldste avdelingen er det plass til 270 slaktegriser (avd 1), og i den andre er det plass til 240 (avd 2). Det er enveiskjøring gjennom begge avdelingene, så dyreflyten er grei. Den eldste avdelingen på 290 kvadratmeter er delt i tre rom atskilt med glassvegger. Takhøyden er tre meter, og det er 18 binger med plass til 10 i hver pluss seks binger med plass til 15 i hver. Det er tre bingerekker i husets bredde, opphøyd rist mot vegg og fôrtro i bingeskillet. Det gir litt forskjellige miljøsoner i bingen, og det blir lett å skrape møkk. Avdelingen har hydraulisk utgjødsling, kanalventilasjon, bingeskiller i plast, epoxy på gulvene i bingene, og ellers ingen faste varmeinstallasjoner. Her brukes det vifteovner og byggtørke. Den andre avdelingen har 270 kvadratmeter, og her kommer de minste grisene inn i binger i et rom med 2,5 meters takhøyde, mens hovedrommet har takhøyde på hele fire meter. Det fungerer bra om sommeren, men kan bli litt utfordrende i særlig kalde perioder.

Sjelden sjukebehandlinger

Det kommer altså SPF-griser til Grimset fra samme leverandør i puljer hver sjuende uke gjennom Norturas livdyromsetning. Ved innsettet holder Engeloug 22 grader, og temperaturen senkes til 18 etter tre uker. Bingene fylles med det antallet dyr de skal ha slik at det ikke blir flytting senere. Om vinteren tempereres vannet, og det er full belysning hele dagen og orienteringslys om natta. Det stelles en gang om dagen, og så er det teknisk ettersyn på kveldstid. I bingene brukes det kutterflis som strø, helst malt. Grisene får også litt høy. – Siden vi har SPF-griser er det svært sjelden vi har sjukebehandlinger. Ved synlige infeksjoner gjør vi egenbehandling etter konferanse med veterinæren. Vi har en sjukebinge som for en stor del står ledig, sier Christen Engeloug. Det er fastmontert vaskeanlegg i huset, som vaskes med varmt vann og såpe unntatt i desember, januar og februar. De står altså over en vask i året. Om sommeren desinfiserer Pelias mellom et av innsettene.

Nøkkeltall Grimset

Her er noen nøkkeltall fra de tre siste innsettene i grisehusets to avdelinger: Avdeling 1 Avdeling 2 Fôrkostnader per kg tilvekst (kr) 8,3 8,0 Daglig tilvekst gram 1008 1010 FEn per kg tilvekst 2,66 2,59 Kjøttprosent totalt 62,2 61,6 Døde (prosent) 0,7 1,5 Kasserte (prosent) 0,0 0,3 (0385) AVDELING 1: I den gamle slaktegrisavdelingen er det tre like avdelinger a 90 dyr. Avdelingene ar atskilt med glassvegg. Legg merke til det opphøyde ristearealet inn mot bingeskillet. (0395 lite) VEID: Her er jeg. Og jeg veier 98 kilo. (0402) AVDELING 2: Fôrautomat fra den nyeste avdelingen. (0405) 1998: Den nyeste slaktegrisavdelingen er fra 1998. Her er takhøyden stor. Det er bra størstedelen av året, men kan naturligvis by på utfordringer de aller kaldeste dagene om vinteren. (0407) VIKTIG: Flis og høy er viktige ingredienser i bingen hver dag. (0417) FRISKE DYR: – Heldigvis står som regel sjukebingen tom. Dyra er stort sett friske og bra, sier Christen Engeloug, som her godprater med et av dem.