Publisert: 19.08.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

God våtfôrhygiene gir gode resultater

Alle som har et våtfôranlegg bør holde øye med den hygieniske kvaliteten for å unngå feilgjæring i anlegget. Det kan gi nedgang i produksjonen.


God våtfôrhygiene gir gode resultater

Alle som har et våtfôranlegg bør holde øye med den hygieniske kvaliteten for å unngå feilgjæring i anlegget. Det kan gi nedgang i produksjonen.

Et våtfôringsanlegg kan være et veldig godt verktøy i drifta. Du får full oversikt over fôrforbruk hos de ulike dyregruppene. Du har mulighet for restriktiv fôring av slaktegrisen, og mulighet til å variere fôrtildelingen til diende purker mellom tørt og vått fôr. Men hvis det oppstår feilgjæring i våtfôret kan det gi dårligere resultater i fjøset. Mugg og gjærsopp kan gi reproduksjonsproblemer, og forringet våtfôr gir lavere tilvekst og dårligere fôrutnyttelse. Det er derfor viktig å holde god hygienisk kvalitet i våtfôringsanlegget.

 

Hva er god hygienisk kvalitet?

God hygienisk kvalitet er et smakfullt våtfôr hvor melkesyrebakteriene dominerer, og du finner lite enterobakterier (blant annet E.coli), mugg og gjær. pH bør ideelt ligge mellom 4,5 og 4,2.

 

Hvordan sikre hygienisk kvalitet?

Det viktigste du kan gjøre for å sikre god kvalitet er å vaske anlegget ofte! Blandetanken skal vaskes jevnlig, fortrinnsvis spyles med høytrykkspyler en gang i uka. Dette gjøres for å unngå avleiring av fôrrester langs sidene av tanken. Disse restene er næring for gjær, sopp og bakterier. Særlig vokser mugg raskt på tørre steder i anlegget som taket i blandetanken. Tilsetting av syre, enten via kraftfôret, eller ved å kjøpe syre separat, hjelper til med å senke pH i anlegget og hemme vekstforhold for bakterier. Ved bygging av nytt anlegg anbefales rørgater med 50 mm diameter framfor 63 mm. 50 mm diameter på fôrrørene gir rundt 1 kg mindre restmengde per meter rørstreng. Du får da mindre fôr som blir stående å gjære i rørene mellom fôringene.

 

Test kvaliteten selv

Den hygieniske kvaliteten i våtfôrblandinga kan enkelt sjekkes av deg selv. Spiser grisene det de bør? Smaker og lukter våtfôret godt? Ingen sur og stikkende lukt? For å sikre minimal vekst av uheldige bakterier og sopp bør pH i våtfôr være mellom 4,2 og 4,5. For høy pH kan gi uheldig vekst av mikroorganismer, mens for lav pH kan gi redusert smak på foret. pH kan sjekkes med pH- papir eller pH- meter.

Enkel flasketest

Det finnes også en test som du enkelt kan gjøre som produsent. Den gir deg et inntrykk av om du har feilgjæring i anlegget ditt. Fyll en 1,5 liter grundig rengjort brusflaske med våtfôr. Skru godt igjen og la den ligge i romtemperatur ett døgn før korken skrus av. Om det forekommer stor gassutvikling er det mest sannsynlig feilgjæring tilstede, men om våtfôret har forholdt seg rolig er kvaliteten ok.