Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

God sommer!


God sommer!

 

Nå er dere vel fornøyd, det er vel bare fryd og gammen hos svineprodusentene nå? Jeg har fått mange slike kommentarer i det siste. De kommer fra sauebonden, den topptillitsvalgte, naboen og andre.

Jo takk, det er en lettelse at markedssituasjonen har snudd og at prisene igjen går oppover. Jeg opplever kommentarene veldig positivt. Andre tilknyttet landbruket har vært bekymret.

Det skal vi ta med oss. Er vi like flinke til å engasjere oss når det er tøft for våre yrkesfrender? Vi som er tilknyttet landbruksnæringa må huske at det bør være mer som knytter oss sammen enn som skiller oss. La ikke politikerne eller andre få lov til å splitte oss!

Hva skjer med kraftfôrprisen framover? Målprisen på korn går opp med tre øre, og prisnedskrivinga står uendret. Det gir en forventning om økt pris på kraftfôret. Argumentasjonen fra statens side skal være at Felleskjøpet Agri har lovt en redusert kraftfôrpris på 10 øre som følge av fusjonen. De dokumenterer allerede sju øre. Og den gevinsten er det tydeligvis staten som skal ha i form av reduserte overføringer! Da er det i alle fall viktig at prisnedgangen er reell, og ikke spises opp av økt frakt eller andre påslag.

Det viser seg at prognosene for produksjonen har stemt veldig bra. Salget er vanskeligere. Min oppfordring er å hente opplysninger lenger ut i verdikjeden, ute i foredlingsbedriftene. Der varierer varelageret mye og har stor betydning for statistikk over solgt kjøtt. Utvid prognoseutvalget med noen fra foredlingsleddet. Det vil gi økt kunnskap i utvalget, og i tillegg engasjere hele verdikjeden. Vi er alle avhengig av en velfungerende markedsordning.

Vår og sommer kommer. Ta vare på øyeblikkene. En kaffekopp i morgensola mens fuglene jubler. Et forfriskende kveldsbad etter en lang arbeidsdag. Nytelsen gode venner viser når du serverer marinert indrefilet av svin…

God sommer!

PS: Husk å meld deg på Gris 2007!