Publisert: 07.05.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Go, EU, go!

 I dag bruker vi norsk kjøttbenmjøl blant annet til kjæledyrfôr, pelsdyrfôr og gjødsel. Mye eksporteres.


Go, EU, go!

 I dag bruker vi norsk kjøttbenmjøl blant annet til kjæledyrfôr, pelsdyrfôr og gjødsel. Mye eksporteres.

Men det er ikke lenger faglig gode argumenter mot å bruke slakterester fra gris og fjørfe i kraftfôret. Dette er gode protein og mineralkilder, og økt bruk av egne ressurser vil kunne redusere behovet for import av soya fra Sør-Amerika i betydelig grad. Her har vi altså både faglige, etiske, praktiske, miljømessige og kanskje økonomiske grunner til å tenke nytt.

Skjønt nytt? Vi har jo brukt disse verdifulle råstoffene før. Det var fôrskandalene og utbruddet av kugalskap i Storbritannia på 90-tallet som førte til en rekke forbud og restriksjoner i EU og andre land mot bruken av slakterester fra dyr i kraftfôret.

Vi vet fra før at utfordringene i EU nok er atskillig større enn hva de er her på bjerget når det gelder kontroll og oversikt over hva fôrindustrien gjør. EUs fôrskandaler har vært litt for mange og kommet litt for ofte.

Det er fortsatt forbud mot å bruke storfe og sau, men nå åpner altså EU for at det kan bli fjerning av forbudet mot å bruke slakterester fra gris og fjørfe i kraftfôret. Vi sier bare; Go, EU, go!