Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

GMO-produkter må meldes Mattilsynet


GMO-produkter må meldes Mattilsynet

 

Mattilsynet hadde per 20. januar ennå ikke mottatt noen innmeldinger av genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer på det norske markedet. Det er satt frist til 15. mars 2006 for slik innmelding. Etter denne datoen vil produkter som ikke er meldt innenfor fristen bli forbudt i Norge.

Det nye norske GMO-regelverket trådte i kraft 15. september 2005. Det ble da gitt melding om at det er meldeplikt for GMO-produkter som det ikke har vært godkjenningskrav for tidligere, det vil si genmodifiserte prosesserte/avledete/bearbeidete fôrvarer og aroma- og tilsetningsstoffer til næringsmidler som en ønsker å fortsette å markedsføre etter fristens utløp 15. mars 2006.