Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

GMO-lenker samlet på nett


GMO-lenker samlet på nett

 

En ny samling med lenker relatert til GMO (genmodifiserte organismer) er lagd av landbruks- og matdepartementet http://odin.dep.no/lmd

Lenkesamlingen gir deg enkel tilgang til nettsider i Norge, Norden, Europa og andre land som omhandler GMO. I Norge er GMO igjen på dagsorden i forbindelse med endringer i regelverket. Det nye regelverket innebærer at Norge får like strenge regler som EU på viktige områder. Dette gjelder først og fremst grensen for når varer skal merkes. Etter de nye reglene skal alle varer med med enn 0,9 prosent genmodifisert materiale merkes. Tidligere gjaldt kravet om merking først når varen inneholdt mer enn to prosent genmodifisert materiale.

Norge har til nå ikke hatt krav til merking og godkjenning av genmodifiserte aroma- og tilsettingsstoffer. Forskriftene er nå endret slik at de er på linje med EUs regelverk. Endringene i regelverket gjelder både menneskeføde og fôr til dyr og fisk.