Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

GMO-fritt soyamel koster 50 øre mer

Norsk kraftfôrbransje har et samlet forbruk av GMO-fritt soyamel på cirka 220 000 tonn. Dette importeres hovedsakelig fra Brasil, og prisen for GMO-frihet anslås til cirka 50 øre mer per kiloen.


GMO-fritt soyamel koster 50 øre mer

Norsk kraftfôrbransje har et samlet forbruk av GMO-fritt soyamel på cirka 220 000 tonn. Dette importeres hovedsakelig fra Brasil, og prisen for GMO-frihet anslås til cirka 50 øre mer per kiloen.

Det forteller innkjøpssjef Steinar Moksnes i Felleskjøpet Agri til Svin. Prisen på soya er generelt høy om dagen, ikke minst fordi det har vært en periode med dårlige avlinger både i USA og Sør-Amerika.

Prisene på soyamel svinger i takt med tilbud og etterspørsel, og det er råvarebørsen i Chicago som i stor grad legger premissene for soyaprisene. Både Felleskjøpet og andre aktører kjøper hovedsakelig soyamel til kraftfôrindustrien fra Denofa i Fredrikstad, som igjen importerer soyabønner fra Brasil. Men noe importeres også direkte fra Brasil til norsk kraftfôrindustri.

Prisene svinger som sagt, men for tida koster det i overkant av fire kroner kiloen å kjøpe GMO-fritt soyamel fra Denofa i Fredrikstad.

Norsk kraftfôrindustri bruker i gjennomsnitt 10-12 prosent soyamel i kraftfôrblandingene hvis en regner gjennomsnittstall. Men soyamel brukes i særlig grad til kyllinger og generelt til unge dyr og høytytende dyr. Soya brukes også i svinefôr, men norske griser er som kjent tung avtakere av norskprodusert korn.

– Av de tre store og eksportorienterte soyaprodusentene Argentina, Brasil og USA er det kun Brasil som kan tilby GMO-fri soya av et visst omfang, sier Moksnes.

Denofa importerer årlig cirka 400 000 tonn GMO-frie soyabønner fra Brasil. Når soyaoljen som utvinnes er trukket fra, har selskapet anslagsvis 320 000 tonn soyamel for salg. Siden det norske forbruket ligger om lag 100 000 tonn lavere enn dette, betyr det at Denofa eksporterer soyamel videre til andre land, hovedsakelig Sverige og Finland.