Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Glød for gris i Oppland

Også opplendingene gløder for gris om dagen. En møteserie om mulighetene for å utvikle arbeidsplasser i svineproduksjonen samlet fulle saler fra Vågå i nord til Toten i sør.


Glød for gris i Oppland

Også opplendingene gløder for gris om dagen. En møteserie om mulighetene for å utvikle arbeidsplasser i svineproduksjonen samlet fulle saler fra Vågå i nord til Toten i sør.

 

Møtene er gjennomført i et samarbeid mellom fylkesmannens landbruksavdeling i Oppland, Gilde, Felleskjøpet og Norsvin Oppland. Landbruksdirektøren i Oppland, Solveig Olerud, åpnet møtet med temaet “Vil du utvikle din egen arbeidsplass”. Hun la vekt på hvilke verdier landbruket har, verdier som ikke er noen selvfølge for alle. Folk i landbruket må etter hennes mening bli flinkere til å se hvilke ressurser de sitter på. Olerud oppfordret samtidig de aktive svinebøndene i fylket til å profilere seg selv. Aud Hove, svineprodusent fra Skjåk fortalte om sine erfaringer etter å ha startet opp med gris for 10 år siden, og bygd seg opp litt etterhvert. Mange ble nok imponert over hennes engasjement og glød for svineproduksjon. Aud Hove gikk fra fast jobb til å satse 100 % på gris, samtidig som hun hadde små barn hun ønsket å være sammen med.

Også banknæringa var representert. DNB Nors Ole A Berge orienterte om hvilke kriterier banken legger til grunn for å innvilge en lånesøknad fra en svineprodusent. Han fortalte også om gangen i en slik prosess. Konklusjonen var at betjeningsevnen til kunden har størst betydning for vurdering av lånesøknaden. I tillegg listet han opp noen punkter som kjennetegner de som lykkes i en utbyggingsprosess.

De ser mulighetene. De tør å satse, og de tar risiko. De har evne til å gjennomføre tiltak etter en plan, og de er flinke til å planlegge og hente inn nødvendig kompetanse.

Markedsdirektør Trygve Branderud fra Norsk Kjøtt orienterte om prognoser for ulike kjøttslag, med vekt på hva vi kan forvente når det gjelder svinekjøtt. Blant annet blir slaktevektene senket med 2 kg fra ca. 17.mai.

Møteleder Lars Kr Haga i Norsvin Oppland avrundet møtet, med håp om at produsentene hadde blitt inspirert til å satse på gris framover.