Publisert: 24.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gjødselforskrift fortsatt i det blå

Jobben med ny gjødselforskrift synes fortsatt å være et godt stykke unna en løsning.


Gjødselforskrift fortsatt i det blå

Jobben med ny gjødselforskrift synes fortsatt å være et godt stykke unna en løsning.

Svin har skrevet om dette flere ganger. Saken har nå pågått i seks år, og tre departementer pluss flere direktorater er involvert i arbeidet. Underveis har både ministre og ansatte byttet jobber, og nye personer er satt på saken. Slik Svin får opplyst ligger saken nå hos Klima og Miljøverndepartementet. Ansvarlig person der er avdelingsleder Ida Juell. Svin forsøklte å få henne i tale flere ganger uten å lykkes. Hun har imidlertid sendt følgende melding på SMS;

“Det arbeides med en revisjon av gjødselforskriften. Flere direktorater er involvert i arbeidet med å utrede endringer. Det kan ikke nå gis tidspunkt for når endret forskrift vil foreligge”, skriver Juell.

Innholdet i en ny forskrift vil kunne ha stor betydning for husdyrbruket.