Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Stikkord:

Gjødselforskrift først i 2020

Det er i år 10-års jubileum for maratonløpet med ny gjødselforskrift i landbruket. I fjor skrev vi at forskriften skulle ut på høring i 2019.


Nr. 7 – 2019

Fortsatt gjenstår noe arbeid, og saken har trolig ikke hatt høyeste ­prioritet i landbruksforvaltningen. ­Stadig bytte av landbruksministre har også bremset arbeidet.

– Vi jobber nå godt med forskriften med sikte på at den skal ut på høring. Men det skjer nok ikke før i 2020, forteller seniorrådgiver Jon Magnar Haugen i Landbruks- og matdepartementet. Etter hva Svin kjenner til jobbes det fortsatt med både fosfor- og nitrogennormer. Her har det ligget to utkast til gjødselforskrifter på landbruksministerens bord. Det ene forslaget er fra Landbruksdirektoratet der en maksimum kan spre 3 kg. fosfor per dekar, og det andre er forslaget fra Miljødirektoratet der maksimumgjødsling er 2,4 kg. fosfor per dekar. I forslaget fra Landbruksdirektoratet kan derimot også nitrogen bli en maksimum­begrensning.

I tillegg gjenstår trolig en del forhold rundt spredning og lagring, pluss krav som skal stilles til innhold i andre gjødselråvarer som biorest og slam. For eksempel kan innholdet av plast i norsk slam og biorest være opptil en halv prosent i vektenhet i dagens regelverk. I praksis kan en halv prosent faktisk være utrolig mye plast, og det er i dag stort fokus på mikroplast og plastavfall. I Sverige er det dessuten langt strengere plastkrav. Maksimum plastmengde måles der i cm2 per kilo.

I tillegg griper gjødselforskriften inn i den viktige klimadebatten, men her har forhandlingene mellom stat og landbruket nå landet.