Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gjennomgang av regelverk

Forskriftene for spredning av husdyrgjødsel skal gjennomgås i høst/vinter.


Gjennomgang av regelverk

Forskriftene for spredning av husdyrgjødsel skal gjennomgås i høst/vinter.

– Jeg kan ikke love når vi blir ferdige, men dette skal ut på høring. Det betyr nok at vi fort er et år fram i tid før nye forskrifter blir vedtatt, sier Frode Lyssandtræ, seniorrådgiver i landbruksdepartementet. Det er hele forskriften som skal gjennomgås, og det omfatter både husdyrgjødsel, slam og biorest. Ikke bare landbruks- og matdepartementet, men også miljø- og helsedepartementet er involvert i prosessen.

Det har kommet to rapporter fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning om husdyrgjødsel. Disse danner noe av bakgrunnen for den gjennomgangen som gjøres. Den ene rapporten har sett på konsekvensene av svenske spredearealkrav. – Et slikt regelverk i Norge vil eventuelt være dramatisk for Rogaland, sier Lyssandtræ. Den andre tar for seg ammoniakktap ved gjødselspredning, og hvordan dette påvirkes av nedmoldingstider og spredemetode. – I tillegg venter vi på en rapport fra UMB om nye normer for næringsinnhold i husdyrgjødsel. Den er lovt i oktober, sier Lyssandtræ. Men både spredearealkrav, definisjon av en gjødseldyrenhet, frister til nedmolding m.m. kan bli endret i ny forskrift.