Publisert: 09.08.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gir råd til landets beste

Det må være flinke produsenter og et godt fagmiljø for gris nordpå. Ikke mindre enn fire av landets ti beste smågrisbesetninger er å finne i Nordland.

 


Gir råd til landets beste

Det må være flinke produsenter og et godt fagmiljø for gris nordpå. Ikke mindre enn fire av landets ti beste smågrisbesetninger er å finne i Nordland.

 

En som kjenner disse produsentene ekstra godt er Norturas rådgiver Kåre Pedersen. Han er hovedkontakt for produsentene blant annet på Nord-Helgeland og i Saltenområdet. Sammen med kollega Arne Flatmo litt lenger sør, skal disse to dekke hele den nordre landsdelen for Nortura, som har griseslakterier både i Målselv og i Bjerka. Det er 50-60 mil mellom disse to slakteriene. Hva er grunnen til at produsentene i Nordland hevder seg så godt? – Det kan være flere grunner til det, men vi har hatt mange nyetableringer. Mange av de som har satset i det siste satser stort, og de vet at de må levere gode produksjonsresultater for å forsvare investeringene. Motivasjonen er derfor god, og de fleste er godt motivert for å hente kunnskap og erfaringer fra yrkeskolleger. Vi har cirka 130-40 svineprodusenter fra Trøndelagsgrensa og opp til Kirkenes, og mange av disse driver på konsesjonsnivå, sier Kåre Pedersen.- Det er ikke bare bare å råde en ungdom til å satse tosifret millionbeløp på gris?- Nei, men så gir vi også ganske klare meldinger til alle som sysler med slike planer. Hvis de ikke er helt klar til å legge hele sjela si i prosjektet skal de bruke 10-12 millioner kroner på noe annet. Men vi hadde altså 24,8 avvente i gjennomsnitt for produsentene sør for Vestfjorden i fjor, og vi har som sagt fire av ti i landstoppen. Det forteller meg at produsentene er flinke, og at miljøet er godt.- Hva skyldes det?- Jeg ser at produsentene er flinke til å ringe hverandre, til meg og andre ressurspersoner i svinefaget. Sjøl om avstandene kan være store mellom enkeltprodusenter, så er ikke miljøet større enn at de fleste kjenner til hverandre. Det er et stort pluss. Når jeg blar i telefonlista mi og ser hvem som har ringt meg, så ser jeg at mange av de flinkeste ringer meg flere ganger i uka. De er ikke redde for å ta kontakt og grave og spørre. Det gjelder også i forhold til andre med kompetanse, og det tror jeg er en av suksessfaktorene. De vi aldri hører noe fra er også ofte de som ikke vil ha besøk, og ofte faller de fra etter en stund. Det kan noen ganger være ubehagelig å bli konfrontert med sannheten. Men en må tåle det om en skal lykkes i denne bransjen, sier Kåre Pedersen.