Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Gir purka bedre matlyst

– Jeg kan ikke bevise at dette produktet tar mykotoksiner. Men det gir purka bedre matlyst. Jeg ser på det mer som et tilskuddsfôr for å bedre matlysten, sier Freddie Helgesen.


– Gir purka bedre matlyst

– Jeg kan ikke bevise at dette produktet tar mykotoksiner. Men det gir purka bedre matlyst. Jeg ser på det mer som et tilskuddsfôr for å bedre matlysten, sier Freddie Helgesen.

 

Han arbeider som veterinær på Bryne i Rogaland, og har i vel et år snakket varmt for produktet Mycofix Plus 3.E, som han gjennom sin veterinærpraksis har markedsført i Rogalandsområdet for det østerrikske selskapet Biomin.

– Hvorfor begynte du med dette?

– Fordi jeg så problemer i praksis som jeg ønsket å gjøre noe med, symptomer som straks fikk meg til å tenke på muligheten for mykotoksiner. Det ble tatt prøver av fôret, og Mattilsynets prøver bekreftet at det var høye mykotoksinverdier.

Derfor søkte jeg om å få prøve det i tre besetninger, og det ga Mattilsynet grønt lys for. Det ble prøvd i en besetning med 26 avvente og få symptomer på at noe var galt, og i to besetninger med skikkelige symptomer. Vi så at vi fikk forbedringer i alle tre besetningene ved bruk av tilskuddet. Senere har jeg fått bekreftet dette i praksis. Vi ser dette fra golvet. Noen får forbedringer på fem prosent, andre på 40. Også fra tyske forsøk gjort av professor Schneider i Berlin ser vi at preparatet har virket positivt på tilvekst, reproduksjon og matlyst, sier Freddie Helgesen.

 

BEDRE MATLYST

– Men vitenskapelig dokumentasjon på at tilskuddet bindermykotoksiner finnes ikke?

– Nei, og jeg har heller ikke hevdet at de binder mykotoksiner, men at det generelt gir purkene bedre matlyst, særlig der hvor man finner mykotoksiner i fôret, noe en finner i alt kraftfôr, riktignok i svært forskjellige mengder. Derfor gir det bedring selv i en besetning med 26 avvente og lite symptomer. Det er også dette som er hovedargumentet mitt for å bruke det.

Vi har som sagt bare erfaringer fra felt- praksis, og jeg skulle gjerne ha sett at det ble gjort forsøk for å dokumentere metabolittene bedre. Etter hva jeg forstår så ønsker Felleskjøpet å gjøre noen tester her i Rogaland, og det er bra. Produktet er også tillatt brukt i EU, sier Helgesen.

– Hvorfor valgte du akkurat dette produktet?

 – Det finnes mange titalls produkter på dette området. Jeg tok derfor kontakt med veterinærer i Østerrike, Tyskland og Frankrike som kunne bekrefte at forsøkene fra Berlin virket i praksis. Jeg kontaktet derfor denne fabrikken i Østerrike. Fem år tidligere hadde jeg også, via firma Jan F. Andersen, kjørt forsøk med smakstilsetninger til grisefôr produsert av samme fabrikk. Fabrikken besøkte meg i oktober 2004, og i dag selges produktet på den måten at jeg tar det til Bryne, lagrer det, og fungerer som lokal distributør. Biomin står for markedsføringen.

 

BRUKES I FÔRET

– Så søkte du Mattilsynet om å få bruke det og fikk ja?

– Det er riktig. Tilskuddet er tillatt brukt, og Fiskå Mølle og Felleskjøpet Rogaland Agder tok det i bruk henholdsvis i avlsfôret og diefôret i april og mai i fjor. Jeg tror det er viktig å bruke dette også i drektighetstida, og ikke bare i fødebingen. Mycofix hjelper levera til å få tømt seg. Mykotoksinene hemmes så mye at levera tar seg inn igjen. Vi har lagd statistikk over medisinbruken i besetninger fire måneder før og fire måneder etter at tilskuddet ble gitt, og vi har sett at medisinbruken sank med 28 prosent. Jeg var nesten i ferd med å miste en stilling ved kontoret vårt på dette, jeg. Men aktiviteten er heldigvis så høy at vi greier å holde den samme sysselsettingen som før. Flere satser nå på forebyggende helsearbeid, så vi er fortsatt tre veterinærer på kontoret.

– Hvor mye av stoffet brukes som tilskudd i fôret, og hva koster det?

– Cirka 1,5 kilo per tonn. Merprisen i ferdigfôret varierer antakelig mellom Fiskå og Felleskjøpet, men jeg mener at den ligger på mellom 5 og 8 øre per kilo ferdig fôr, sier Freddie Helgesen.