Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gir og tar avgifter


Gir og tar avgifter

 

Det er positivt at regjeringen reduserer matproduksjonsavgiftene og kjøttkontrollgebyret i forslaget til nytt statsbudsjett. Norge ligger som kjent aller øverst på rankinglista over land som har høyest avgift på for eksempel kjøttkontroll.

Et år etter opprettelsen av Mattilsynet slår derfor landbruks- og matministeren seg kraftig på brystet og sier at reformen gir effektivisering, og at regjeringen holder hva den lovet.

Så langt, så bra.

Men det er flere sider også i dette budsjettet. Vi hopper bukk over merverdiavgiftsøkningen. Men regjeringen foreslår for eksempel å øke miljøavgiften på plantevernmidler med 25 prosent, til tross for problemer med å dokumentere den miljømessige gevinsten av tiltaket. Regjeringen sier også at den vil øke forskningsinnsatsen, men reduserer i stedet sin egen innsats og sender regninga videre i form av økte forskningsavgifter til næringa.

Slik kan en også få det til å se om som om staten satser sterkere på forskning.