Publisert: 10.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gir mer raps i svinefôr sunnere kjøtt?

Grisen har god evne til å produsere sunnere kjøtt og spekk. Tester av et nytt rapsrikt svinefôr viser at vi kan få sunnere svinekjøtt med flere av de riktige flerumettede fettsyrene.


Gir mer raps i svinefôr sunnere kjøtt?

Grisen har god evne til å produsere sunnere kjøtt og spekk. Tester av et nytt rapsrikt svinefôr viser at vi kan få sunnere svinekjøtt med flere av de riktige flerumettede fettsyrene.

Nye fôringsforsøk som er gjennomført i Øyer gir interessant informasjon om hvordan vi kan produsere et svinekjøtt med flere av de riktige og sunne fettsyrene enn ved å bruke tradisjonelt svinefôr.

Forholdet omega 6 og 3

Tidligere ble det ansett som positivt at nivået av flerumettede fettsyrer i svinekjøttprodukter økte. Nyere forskning viser derimot at det ikke er mengden flerumettede fettsyrer som er viktig, men hvilke flerumettede fettsyrer som er i kjøttproduktene vi spiser. Det er allment akseptert at vi får i oss for mye omega 6 og for lite omega 3. Det er disse to gruppene som finnes av flerumetta fettsyrer. Et høyt omega 6/omega 3 forhold har en ugunstig innvirkning på forekomsten av flere kostholdsrelaterte sykdommer Et velstandskosthold lik det norske har i snitt et omega 6/omega 3 forhold på rundt 10:1, mens 4:1 eller lavere er anbefalt.

Kjøttets kvalitet og næringsinnhold påvirkes av det fôret dyrene spiser

Alle dyr som fôres på kraftfôr gir kjøttprodukter med en uheldig omega 6/omega 3 forhold, ofte er forholdet mellom 7:1 og 10:1. Derfor går det ikke an å si at produkter fra kylling er sunnere enn produkter fra svin eller storfe og småfe, alt beror på hvordan dyrene er fôret. Generelt produserer dyr som har spist grønt gress et sunnere flerumetta fett enn dyr som har spist soyabasert kraftfôr, dette gjelder også drøvtyggere. Kraftfôret til alle våre husdyr kan gjøres betydelig sunnere om en erstatter soya med frø fra oljevekster som raps, ryps og lin. Vanligvis tenker man at fisk er eneste omega 3 kilde, men faktisk kan husdyr tilføre kosten vår betydelige mengder omega 3 fettsyrer om bare husdyrene fôres med øye for hva som er sunnest for oss mennesker.

Grisene kan

Griser har faktisk et godt utgangspunkt for å produsere et sunt spekk. Griser syntetiserer store mengder oljesyre (C18:1 omega 9) fra karbohydrater i fôret, og standard slaktegris har om lag 40 prosent av denne fettsyren i spekket. Denne fettsyren er ansett som gunstig for humanernæring, og bra for spisekvalitet, og det er denne fettsyra som har gitt olivenolje sitt gode renomme for kvalitet og helse.

Oljefrø er kortreiste og omega 3-rike

Så det gjelder å endre grisens diett for at svinekjøttet skal kunne bli enda sunnere. I 2011 startet et forskningsprosjekt som tidligere har vært presentert i Svin. Prosjektet heter «Optimalisert fettsyresammensetning i svinekjøttprodukter». Vinteren 2011/12 ble et nytt kraftfôr designet**, og i juni var første fôringsforsøk ferdig der dette kraftfôret ble testet mot et standard svinefôr. Det nye fôret er laget ut fra et ønske om å bruke mer kortreiste råvarer som omega 3-rike oljefrø, og heller redusere bruken av importert soya. Soyamel inneholder rester av soyaolje, og denne oljen bidrar ugunstig med omega 6 fettsyrer i svinefôret. Generelt forbindes soya ofte med uetiske produksjonsforhold og lang transportvei. Det var derimot ønskelig å holde andelen av norsk korn oppe.

Oljefrø

Det er et politisk ønske at grisen skal fortsette å være den største avtakeren av norskproduserte råvarer, selv om også korn gir omega 6-fettsyrer til fôret. Raps (dobbeltlave sorter) i svinefôr er et stadig mer aktuelt fôrmiddel. Ikke bare gir raps et sunnere fett, men rapsprotein er et biprodukt fra en økende rapsoljeproduksjonen omkring på kontinentet, og dette gjør denne råvaren stadig rimeligere. Her hjemme ser jeg for meg at oljefrø kan bli en mer vanlig vekst for vekstskifte der en vanligvis dyrker mathvete.

Svinekjøtt med omega 3 og selen

Forsøkskraftfôret ble satt sammen ut fra et mål om å produsere et svinefett med et omega 6/omega 3 forhold på 4:1. Fôret skal i tillegg være hensiktsmessig å produsere med de fasiliteter og råvarer som er tilgjengelige på norske kraftfôrfabrikker. Det ble brukt en kombinasjon av ulike rapsråvarer for å øke nivået av omega 3 fettsyrer. I tillegg er organisk selen tilsatt i kraftfôrblandingen, og dette bidrar til en økning av seleninnhold i svinekjøttet. Et svinekjøtt med mer omega 3 og økt selennivå gir faktisk de samme positive helseeffektene som en ellers må spise fisk for å oppnå.

Fôringsfôrsøk i Øyer

Fôringsforsøket ble gjennomført fra mars til juni 2012 (Moshus, Øyer). Totalt 594 griser inngikk i forsøket, der halvparten fikk et forsøkskraftfôr og den andre halvparten fikk et tradisjonelt kraftfôr. Nytt rapsbasert kraftfôr ga ingen signifikante forskjeller i produksjonsresultater og produsentøkonomi, sammenlignet med tradisjonelt kraftfôr. Grisene vokste fort, og så ut til å like fôret. Dette er et viktig resultat for at et kraftfôr med så stor andel rapsprodukter skal kunne brukes kommersielt.

Sunnere spekk

Vi kan ikke smake det, men når det gjelder sammensetningen av fettsyrer så er forskjellen som natt og dag. Grisene som har fått rapsbasert kraftfôr er langt gunstigere for oss. Andel alfa linolensyre (C18:3 omega 3) var 199 prosent høyere i spekket og 141 prosent høyere i kjøttet hos rapsgrisene. Økningen i de langkjedete omega 3-fettsyrene «marine fettsyrer» var på 42 prosent i spekket og 20 prosent i kjøttet, og disse fettsyrene har grisene syntetisert selv utfra den korte C18:3 omega 3 fettsyra. Målet var å produsere et svinespekk med et omega 6/omega 3 forhold på 4, og vi som samarbeidet om forsøket er godt fornøy med at resultatet ble 4,8 i kjøttet og 3,8 i spekket.

Blandingsproduktene

Spekket fra rapsgrisen var mykere og lettere å skjære i, og prosessteknisk var det for medisterpølser en merkbar forskjell på standardgris og rapsgris. Dette resultatet var som forventet, og foran oss ligger spennende arbeid med flere farseprodukter. Et eget delmål med prosjektet er nemlig å se på reseptene til blant annet pølser, og målet er å finne bedre råvarer som kan gi pølser et sunnere image. Som småbarnsmor vet jeg at pølser er favoritten, så målet er at pølser skal bli sunnere. Gode farseprodukter vil gjøre det lettere å gi barna alle de viktige næringsstoffene som kommer fra kjøtt.

Prosjektgruppe rapsfôr

Disse har vært med i prosjektgruppa for design av rapsbasert svinefôr; Eli Gjerlaug-Enger, Norsvin; Per Berg, Nortura; Kristin Saarem, Nortura; Mari Gaarder, Nortura; Anna Haug, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB; Ragna Sveipe Stenseth, Felleskjøpet; Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling; Kerstin Sigfridson, Lantmännen, Sverige; Bjørg Egelandsdal, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, UMB.