Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gir fôrkreditt og gratis silo


Gir fôrkreditt og gratis silo

 

Lantmännen, det svenske Felleskjøpet, tror på økt svensk husdyrproduksjon. I 2006 tilbyr derfor Lantmännen blant annet rentefri fôrkreditt og gratis fôrsilo til svenske bønder som velger å øke melkeproduksjonen, svinekjøttproduksjonen, storfekjøttproduksjonen eller lammeproduksjonen.

Bakgrunnen for tilbudet er at det er stor etterspørsel etter disse produktene i Sverige, og at importen øker for å dekke det innenlandske behovet.

Birgitta Johansson-Hedberg, konsernsjef i Lantmännen, sier at fôrkreditten tilsvarer fem prosent av den nyinvesteringen bonden gjør med en amortisering på fem år. Dessuten betaler Lantmännen en fôrsilo, eller annen tilsvarende lagringskapasitet, som etter fem år skrives av og går over i bondens eie.