Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gilde Vest vokste mest

Årsregnskapet for 2003 viser balanse mellom tilførsler og salg av svinekjøtt. Indeksen for tilførsler ble 101, og indeksen for engrossalget endte også på 101 av året før.


Gilde Vest vokste mest

Årsregnskapet for 2003 viser balanse mellom tilførsler og salg av svinekjøtt. Indeksen for tilførsler ble 101, og indeksen for engrossalget endte også på 101 av året før.

 

I salgsindeksen er import av svinekjøtt gjennom WTO-kvota og import av spekk regnet inn. Årsresultatet viste altså at veksten ble litt roligere enn prognosen. Dette kan blant annet ha sammenheng med at tilførsler og salg av storfekjøtt tok seg opp utøver høsten i fjor. Det bidro antakelig til litt mindre sug etter svinekjøtt i markedet, tror direktør Trygve Brandrud i Norsk Kjøtt.

Til tross for økte tilførsler av storfe ble det også importert mye storfekjøtt fra Finland, faktisk 3 000 tonn med såkalt administrativ tollnedsettelse. Dette er også regnet inn i fjoråret med tanke på salg og forbruk. Indeksen for storfetilførsler skvatt derfor opp i 102 i forhold til året før, og det var det få som hadde ventet på forhånd.

Tilførslene av sau og lam ble til sammenligning 96 prosent av 2002. Men for disse kjøttslagene har det skjedd en omlegging som gjør at flere enn før har holdt igjen leveranser til denne siden av jul. Anslått forbruk i fjor fikk derfor en indeks på 98. Lammesalget sviktet litt blant annet på grunn av forsinket lammeslakting.

Slakteriene har naturligvis tall for tilførslene av gris ved de enkelte anlegg. Gildes tall viser, antakelig ikke overraskende, at det skjer en regional dreining når det gjelder antall leverte griser i favør av den sørvestlige delen av landet.

 

Antall slaktegriser i Gildeslakterier 2003 (indeks)

GFS

95,4

GHO

99,1

GV

104,4

GBS

98,4

GNN

102,0

Totalt

99,2