Publisert: 03.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gi prestarter til smågrisen

Tildeling av prestarter skjer hovedsakelig i små mengder, og den virkelige effekten viser seg gjerne først etter avvenning. Økende kullstørrelse og tilvekstkrav åpner for mer bruk av prestarter også rundt avvenning.


Gi prestarter til smågrisen

Tildeling av prestarter skjer hovedsakelig i små mengder, og den virkelige effekten viser seg gjerne først etter avvenning. Økende kullstørrelse og tilvekstkrav åpner for mer bruk av prestarter også rundt avvenning.

Jørgen Formo, fagkonsulent Format FK Agri SA Hensikten med en prestarter som Format Start 170 er hovedsakelig å tilby spedgrisen fast føde i starten av perioden mens den går med purka. Mange smågrisprodusenter kan være skeptiske til bruken av slikt fôr, og betrakte det som en kostbar og unødig form for fôring. Det er likevel flere grunner til at et spesialtilpassa kraftfôr tidlig i grisens liv kan påvirke den totale produksjonen gjennom legge til rette for resultater forkant av avvenninga.

Små mengder gir resultater

En motforestilling man ofte møter er at spedgrisen ikke spiser noe kraftfôr av betydning den første tida. Dette argumentet er forståelig i og med at det er snakk om små mengder fôr, og forskjell på hvor mye den enkelte spedgrisen i kullet tar til seg fast føde. Men selv hos gris som får i seg små mengder prestarter utvikles mikrofloraen og immunsystemet. Samtidig induseres enzymsekresjonen, og tarmene omdannes. Så og si samtlige fordeler oppnås med de første små mengdene av fôret.

Også nærmere avvenning

Bruken av prestarter har økt de siste årene, og flere produsenter har opplevd god effekt av å bruke slike blandinger også videre fram mot avvenning. Besetninger med optimalt miljø og svært høy tilvekst får på denne måten virkelig ut smågrisens potensiale. Samtidig har svake smågriser lettere for å henge med og oppnå en tilfredsstillende avvenningsvekt.

Fôropptak og fôrutnyttelse

Ideelt sett skal smågrisene tildeles små og hyppige mengder kraftfôr hver dag fram til avvenning. Parallelt er det vel så viktig å ha fokus på å maksimere purkas melkeproduksjon gjennom fôring med Format Laktasjon i dieperioden. Enkelte produsenter opplever at smågrisen blir tung og rund når den får spise purkefôr. Det er imidlertid betydelig forskjell på næringsbehovet til mor og avkom. Fôring fram til avvenning har til hensikt å utvikle mikrofloraen, tarmen, enzymene og hele fordøyelsessystemet. Her kommer det optimaliserte prestarter-fôret til sin rett. Målet er å få en smågris med godt utvokst tarmsystem, og ikke kun en tung smågris. Yter mer ved spesialbehandling Derfor blir det feil å tenke at spesialisert fôring av smågrisen i dieperioden ikke lønner seg. Egne kraftfôrblandinger til smågris i denne livsfasen har vist seg å forbedre fôropptak og ytelse. Økt fôrutnytting kan blant flere årsaker forklares med en velutviklet tarmstruktur og mikroflora framdyrket gjennom fôringa i dieperioden.

Får etternølerne i mål

Ved avvenning vil det alltid være noen smågriser som ikke er store nok. Slike etternølere blir hengende bakpå fordi de ikke fordøyer fôret like godt som sine større kullsøsken. Prestarterens innhold av lettfordøyelige råvarer og protein fra melkeprodukter gir en mindre utfordrende tid etter avvenning for disse. Flere produsenter har erfart at en ekstra godbit i form av prestarter-fôr gi de minste smågrisene et løft. Bruken av det har et stort potensiale for både bonde og besetning.