Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Gi landbruket så frie rammer som mulig

«Jeg ønsker et landbruk med så frie rammer som overhodet mulig. Et landbruk, hvor det er råderett og plass til vekst»


– Gi landbruket så frie rammer som mulig

«Jeg ønsker et landbruk med så frie rammer som overhodet mulig. Et landbruk, hvor det er råderett og plass til vekst»

 

– Disse ordene kunne vært mine, men det er de ikke. De kommer fra vår nye matvareminister Eva Kjer Hansens. Og dette er riktig gode toner, samstemt som de er med de utfordringer landbruket står overfor, sa Peter Gæmelke, dansk landbruks hovedtalsmann. Uttalelsen kom i forbindelse med Dansk Landbrugs delegatmøte i Herning nylig.

Her slo Gæmelke til lyd for at dansk landbruk trenger plass til bevegelse og vekst hvis landets sterke posisjon i eksportmarkedet skal kunne forsvares. Hvert år eksporteres danske landbruksog matvarer for 60 milliarder kroner til 150 land.

– Det nytter ikke bare å kreve av politikerne. Vi må fortelle dem hva vi kan tilby. En ting er at vi driver en stor overskuddsforretning i form av valutainntjening og arbeidsplasser. Men vi vil også bidra med mer og bedre natur og miljø. Vi kan bidra positivt i klimautfordringene, vi kan bidra til et tettere samspill om sunnhet, kosthold og ernæring, og bedre dyrevelferd. Men hvis vi skal kunne levere miljø og natur, så må vi gjøre det på en måte som virker. Det krever en sammenhengende landbruks- og miljøpolitikk, sa Gæmelke.