Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Gi grisen en god hverdag

– En god hverdag for grisen gir mer igjen til deg som svinebonde, mener veterinær Ingeborg Anni Haukvik i Helsetjenesten for svin.


– Gi grisen en god hverdag

– En god hverdag for grisen gir mer igjen til deg som svinebonde, mener veterinær Ingeborg Anni Haukvik i Helsetjenesten for svin.

 

– Grisepurka er svinebondens aller viktigste medarbeider. Det er viktig å gi henne en god hverdag. Når purkene har en god hverdag stresser de mindre, kommer lettere i brunst og får flere grisunger, sier Ingeborg Anni Haukvik. Og forskjellen på en god og en dårlig hverdag for grisene kan fort bli mange tusenlapper i lommeboka.

– I tillegg får næringen bedre anseelse i opinionen, og du blir forhåpentligvis også en mer fornøyd bonde når det er trivsel rundt deg på arbeidsplassen, sier Haukvik. Hun mener det er veldig viktig at bonden er en positiv person som er stolt av yrket sitt og som ikke syter og klager.

– Det går ikke an å klage seg til en bedre hverdag. Vi må derimot selge oss som en positiv næringsgruppe som er verdifull for lokalmiljøet, mener Ingeborg Anni.

 

SE PÅ GRISENE OG FÅ ET SVAR

Hvordan gir man så grisen en god hverdag?

– Det er viktig å være tilstede når vi først er i grisehuset. Vi må bruke sansene, observere lydnivå, se hvordan grisen ligger og ter seg. Ved å bruke sansene får du svar på hvordan grisene opplever miljøet. Har vi for eksempel purker som ikke trives så blir det meste vanskelig, sier Haukvik. Er purka derimot i form så blir hun brunstig, drektig, bærer fram et kull og blir brunstig igjen. Da er mye gjort.

– Men for å komme inn i en slik god sirkel så må purka behandles pent, ja som vår nærmeste medarbeider, mener Haukvik. Hun viser til en australsk undersøkelse, tidligere gjengitt i Svin, som viser at drektighetsprosenten hos ei ungpurke som behandles pent er over dobbelt så høy som hvis den behandles dårlig. Haukvik synes generelt at purkene våre ikke varer lenge nok.

– Vi må ha mer fokus på ungpurkene. De må ha god plass, gulvet skal ikke være for glatt og det skal ikke skarpe kanter eller spalter som lett skaper klauvsprekker. Når de har passert 100 kilo bør de få et fôr med mindre protein og mer energi (diefôr), anbefaler Haukvik. De bør ikke bedekkes før de er minst 7 mnd., og veier 130 – 150 kg.

 

FOKUS PÅ BEDEKNINGSAVDELING

Vi må ikke fire på krava til bedekningsbingen. Her må det være rommelig med plass og purka må ha rømningsveier. De to første dagene er det uro i bingen på grunn av sammenblandingen etter avvenning. Seinere er det uro fordi purkene rir på hverandre i forbindelse med at de er brunstige. Helst bør det være talle eller djupstrø, men iallfall må det være godt med strø og helst ikke spalteareal.

– Enkelte purker er uansett noen troll. De bør kanskje vekk. De som er naturlige mobbeofre bør vi også ta ut, anbefaler Haukvik. Hun peker på at fôringen ikke bør representere en stressituasjon for grisen i drektighetstida. Tilgang på grovfôr vil være positivt. Selvfangerbåser er også en fordel.

 

VANN, FÔRING OG REDEBYGGING

Fram mot fødsel er det viktig at purka har lett tilgang på vann. Vann er viktig for at purkene skal komme til krefter etter fødselen, og det er viktig for melkeproduksjonen. Høyt vannopptak er generelt viktig for å forebygge urinveisinfeksjoner.

Rett før grising, når det er melk i juret, må purka få utfolde seg som redebygger.

– Gir vi mye halm i bingen da, har hun noe å jobbe med. Dette blir som en motor i fødselsprosessen, og hun blir også mye roligere etter fødsel, forklarer Haukvik. Men halmen bør samtidig ut etter grising. Ellers blir det for godt å ligge ute i bingen for spedgrisen. Den skal helst finne raskeste vei inn i smågrishjørnet.

– Der bør det være varmelampe, halm og ekstra godt og varmt å ligge de første par dagene, sier Haukvik. Et tips for at alle skal få tilstrekkelig råmelk er å ta vekk de første grisungene slik at de sist fødte får være en stund alene ved juret.

Til slutt pekte Haukvik på et punkt hvor det er lett å gjøre feil; vi trapper ofte opp fôringa til purkene for raskt.

– For å prøve å unngå matleie purker, kan en trappe opp noen dager, ta et par dager pause for så å trappe opp igjen, anbefaler Haukvik og sammenligner det hele med at også vi trenger ta noen pauser inne i mellom alle julebordene i desember.

 

Verdikjedekonferanse Gris

Gilde region Øst arrangerte i februar Verdikjedekonferanse for gris og sau på Gran på Hadeland. En fellesbolk tok for seg rammebetingelser, utfordringer og strategier for norsk kjøttproduksjon. Her var blant annet GATT/WTO i fokus. I tillegg var det en fagdel med ulike foredrag. Svin lyttet til Ingeborg Anni Haukviks ”Gi grisen en bedre hverdag”.