Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gi drektighetsfôr – fordi hun fortjener det!

Det er i drektighetsperioden at mye av grunnlaget for god smågrisproduksjon legges, og vi ønsker å understreke betydningen av riktig valg av fôr og fôringsstrategi i denne delen av purkas syklus.


Gi drektighetsfôr – fordi hun fortjener det!

Det er i drektighetsperioden at mye av grunnlaget for god smågrisproduksjon legges, og vi ønsker å understreke betydningen av riktig valg av fôr og fôringsstrategi i denne delen av purkas syklus.

Anne Stine Ekker, Felleskjøpet Fôrutvikling og Victoria Bøhn Lund, Felleskjøpet Agri Salget av drektighetsblandinger er relativt lavt, og dette skyldes nok både økonomiske og praktiske begrensninger hos produsentene, og at fôrbransjen ikke har gjort nok for å selge inn disse produktene. Nå ønsker vi å ta godt i mot den nye hybridpurka med fokus på optimal fôring både i drektighetstida og i dietida.

 

Mineralbalanse

Selv om man har rikelig med mineraler i dieblandingene er det ikke til å unngå at purka også mobiliserer betydelige mineralreserver fra skjelettet i forbindelse med melkeproduksjonen. Mens man ønsker at kalsium skal dreneres ut i melk i dieperioden, er det viktig å gjenoppbygge disse reservene i påfølgende drektighet. Dersom man ikke sørger for dette, risikerer man at beinbyggingen svekkes for hvert kull og at mange purker utrangeres unødvendig tidlig. Drektighetsfôr sikrer oppbygging av kalsiumreserver i skjelettet. Ved å bruke ei drektighetsblanding mellom dieperiodene, vil man både legge til rette for økt melkeproduksjon og holdbare purker.

Proteinnivå

I størstedelen av drektighetstida trenger purka hovedsaklig vedlikeholdsfôring, og det er først de siste ukene før grising av fostertilveksten virkelig tiltar. Å fôre purka med et diefôr i drektigheten medfører at du tildeler purka et fôr med mer protein enn hun har behov for. Dette gjør at purka fortsetter å vokse mye gjennom flere drektigheter. Det gir oss en stor purke som krever mer vedlikeholdsfôring, noe som gir unødig høye fôrkostnader. Drektighetsfôr har et lavere proteinnivå som er bedre tilpasset en drektig purke.

Fiber

Mens man i dieblandinger har fokus på energiinnhold, er det fiber som er nøkkelfaktoren i drektighetsblandingene. Etter en intensiv dieperiode, med høg produksjon og høgt fôropptak, er overgangen til en mer beskjeden fôrtildeling stor. Fiberrikt fôr og tilstrekkelig med grovfôr skal sikre purkene en god metthetsfølelse. Dette reduserer aggresjonsnivået i bingen. Fiber er i tillegg positivt for mage- og tarmhelsen, og grovfôr som rotemateriale kan bidra til aktivisering og mindre stress i en kritisk fase i purkesyklusen. Fiber vil også kunne bidra til kortere grisingstid og økt spedgrisoverlevelse. Fiberrikt fôr er også positivt for å opprettholde volum i mage-tarmkanalen. Dette vil komme til nytte i dietiden da større magevolum gjør opptrapping i fôrtildeling enklere.

Akkurat passe stor, med akkurat passe fôr

Grundig og gjentatt holdvurdering, med sortering og fôring på dette grunnlaget er en framgangsmåte som langt på vei sikrer at drektighetsperioden krones med suksess! Magre purker er utsatte for bogsår, og negativ energibalanse påvirker både fruktbarhet og melkeproduksjon. Feite purker vil kunne oppleve grisingsproblemer og beinproblemer, og også vise nedsatt appetitt i dieperioden, med stort vekttap som resultat. Et mindre energirikt drektighetsfôr, som purkene kan spise større mengder av, gjør holdjustering enklere, og akkurat passe store purker gir flest livskraftige smågris.