Publisert: 17.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Geno har overtatt Cryogenetics AS

Storfeavlsselskapet Geno har overtatt hele eierskapet i Cryogenetics AS, som tidligere har hatt et 50/50 eierskap mellom Geno og Aqua Gen AS.


Geno har overtatt Cryogenetics AS

Storfeavlsselskapet Geno har overtatt hele eierskapet i Cryogenetics AS, som tidligere har hatt et 50/50 eierskap mellom Geno og Aqua Gen AS.

 

Cryogenetics AS har utviklet en teknologi som gjør at melke fra laks og ørret kan fryses og lagres på flytende nitrogen i tilnærmet uendelig tid. Dette gjøres i enheter som ved opptining kan befrukte 1000 egg per enhet. Resultatene ved bruk av teknologien er like gode som ved bruk av fersk melke. Teknologien kan benyttes til å sikre genetisk materiale mot sykdom, forenkle avlsprogrammer gjennom årgangskrysninger, samt forlenge sesongen for rognproduksjon i begge ender.

Cryogenetics AS kommer til å markedsføre teknologien til avlsselskaper og rognprodusenter innenfor havbruk, offentlige forvaltningsprogrammer for villfisk samt kraftselskaper med ansvar for bestandsnivå i vassdrag. Markedene for teknologien vil være i Europa og Nord- og Sør- Amerika. Frysing av melke med opphav i Europa vil skje ved sentralt fryselager på Hallsteingård utenfor Trondheim, mens melke fra Nord- og Sør-Amerika vil bli frosset lokalt.