Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Stikkord:

Gass og bråbrems samtidig

Også for ansatte og eiere i norsk kjøttindustri ble torsdag 12. mars en dag de sent vil glemme.  


I mange kjøttforedlingsbedrifter var det bråstopp med permitteringer og kroken på døra med en gang. Mange av kundene i storhusholdningsmarkedet måtte stoppe eller redusere på ubestemt tid. Kjøttbedrifter som hovedsakelig retter salget sitt mot disse kundene satt igjen med skjegget i postkassa og varelagre med begrenset holdbarhet. Slikt blir det ikke god butikk av.

I andre deler av kjøttindustrien, først og fremst den delen som produserer mot kunder i dagligvaremarkedet, skjedde det motsatte. Karantenekrav, stengte ­landegrenser, flyparkering i stor stil, hytteforbud og hjemmekontor skapte økt etterspørsel av norske kjøttprodukter og andre dagligvarer. Ikke minst har ­dagligvarebransjen i grensetraktene mot Sverige  merket dette. Butikker som i årevis har slitt med stor handelslekkasje til Sverige ble med ett populære igjen. Norgesgruppen rapporterer om 50 prosent økning i bacon-salget i Østfold. ­Salget fikk en boost.

 

«Kjøttprodusentene og kjøttindustrien har vist folket at det er bruk for dem»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

For store kjøttbedrifter som har hele produksjonskjeden med slakting, skjæring, foredling og salg av merkevarer, var det mulig å vri innsatsen over fra de kanalene som ble stengt til de varekanalene som åpnet seg. De behøvde ikke å ­permittere så mange som mindre og mer spesialiserte kjøttbedrifter som baserer seg på innkjøpte kjøttråvarer måtte.

Det er lov til å håpe at dette påvirker harryhandleres handlemønster når grensene åpnes igjen, men det er få som tror at det skjer. Som en representant for ­privat kjøttindustri sier det i et intervju i Svin i denne utgaven; «Jeg tror ikke på noen endring før norske politikere gjør noe med årsakene til at vi legger igjen milliardbeløp i svenske butikker, nemlig norske skatter og avgifter».

Og som representanten for samvirkeslakteriene sier det; «Omorganiseringen som har vært nødvendig for å holde produksjonslinjene oppe har påført oss ­ekstra kostnader. På den andre siden har vi solgt bra. Jeg har ikke full oversikt over det økonomiske bildet, men vi har holdt hjulene i gang. Mange har fått ­øynene opp for hvilken verdifull jobb vi gjør for samfunnet og mattryggheten», sier hun. 

Sant nok.