Publisert: 08.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Går ut over selvforsyningen

– Retningen i statens tilbud peker mot et mindre bærekraftig landbruk og en situasjon som vil gjøre oss enda mer avhengig av matimport, mener styreleder Geir Heggheim i Norsvin.


- Går ut over selvforsyningen

– Retningen i statens tilbud peker mot et mindre bærekraftig landbruk og en situasjon som vil gjøre oss enda mer avhengig av matimport, mener styreleder Geir Heggheim i Norsvin.

Han sier at svineproduksjonen, som er en viktig og integrert del av landbruket i hele landet, særlig vil merke at tilskuddene for de første dyra reduseres sterkt. Det var 5. mai at statens forhandlingsdelegasjon la fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Kravet fra jordbruket tilsvarte ca. 24.200 kroner per årsverk. – Regjeringa kutter nå dramatisk i overføringene og tilbyr i underkant av 6 000 kroner per årsverk, noe som er 10.000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper. Når regjeringa ikke innser at jorda må benyttes der den befinner seg, ser den i realiteten bort fra sin egen regjeringserklæring med mål om økt norsk selvforsyning, sier Heggheim.

 

35 øre kiloen

For svinenæringa inneholder tilbudet 35 øre i økt målpris på svinekjøtt og uendret kraftfôrpris. – Norsvin har dokumentert en kostnadsvekst på nærmere to kroner per kg svinekjøtt fra 2012 og fram til i dag, uten at målprisen har økt. Det er derfor svært skuffende at tilbudet nå er på skarve 35 øre, i en situasjon hvor markedet ønsker mer svinekjøtt, sier Heggheim. Norsvins krav om ei krone per kilo var satt svært nøkternt ut fra erkjennelsen av økt effektivitet, redusert rente og balansering av markedet. Staten argumenterer for sitt syn med at «det fortsatt er stor overkapasitet i sektoren». – I fjor sluttet 7,2 prosent av svineprodusentene, og disse starter aldri opp igjen, kommenterer Norsvinlederen.

 

Ikke fornøyd

Men han er heller ikke fornøyd med jordbrukskravet, som han mener gir svineprodusentene økte kostnader. – Jordbrukets krav gir igjen økte kostnader til svinenæringa. Økte kornpriser uten tilsvarende økning i prisnedskriving gjør at kraftfôrprisen øker svært mye. Konkurransen i sluttmarkedet gjør at prisen på svinekjøtt ikke kan øke nevneverdig. Tilbake sitter svinebonden med kostnadsveksten i fanget, sier Heggheim i sin kommentar til jordbrukskravet. I Norsvins innspill til årets jordbruksforhandlinger foreslo organisasjonen ei krone i økt målpris per kilo svinekjøtt, og at kraftfôrprisen ikke skulle øke. Heggheim er fornøyd med at jordbruket foreslo kr 1,05 i økt målpris. Men han er ikke fornøyd men at kravet baserer seg på minst 20 øre per kg kjøtt i økt kraftfôrpris.