Publisert: 04.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gammelt faktagrunnlag skaper frustrasjon

 


Gammelt faktagrunnlag skaper frustrasjon

 

Det er ikke bare NSB som sliter med forsinkelser. Også NILF og Budsjettnemnda for jordbruket har problemer med å henge med i svingene, i hvert fall når det gjelder oppdatert faktagrunnlag. Av den grunn får svineprodusentene et stort forklarings- og troverdighetsproblem i forbindelse med vårens jordbruksforhandlinger. De blir møtt med tall som viser et helt annet og lysere bilde av situasjonen for svinenæringa enn det de opplever som reelt i hverdagen. Registreringene er for gamle, og fanger ikke på noen måte opp de dramatiske endringene som har skjedd i forholdet mellom utgifter og inntekter det siste året. Svineprodusentene vil derfor oppleve dem som teoretiske og virkelighetsfjerne. Det er faktiske regnskaper fra 2008 og tidligere som legges til grunn for inntektsmålingen og framskriving av forventet utvikling. Det er heller ikke økonomien i svineproduksjonen som måles alene, siden referansebrukene også har større eller mindre innslag av kornproduksjon. Men på tampen av 2008 startet kostnadene å eksplodere, særlig for fôr, parallelt med at forventete prisøkninger ikke lot seg ta ut i markedet. Resultatet for referansebrukene framstår derfor som atskillig sterkere enn det som faktisk har vært situasjonen de siste 12-15 månedene. Derfor blir det er formidabel utfordring å skape forståelse for at svinenæringa sliter og trenger et løft. Den er, sammen med fjørfesiden, mye mer følsom for kostnader og markedsinntekter enn andre jodbruksproduksjoner som har sterkere beskyttelse i offentlige budsjetter. Når om lag halvparten av de variable kostnadene i svinenæringa skyldes fôret, og vi vet at grisen produserer klart flest tonn med kjøtt i Norge, så blir en rask og voldsom prisutvikling på kraftfôr kombinert med sviktende prisutvikling mye tøffere for grisen enn for mange andre husdyrproduksjoner. Det blir en kjempeutfordring å møte forståelse for dette.

”Resultatet for svinenæringa framstår som atskillig sterkere enn det som faktisk har vært situasjonen de 12-15 siste månedene”