Publisert: 08.06.2021 Oppdatert: 08.06.2021

Stikkord:

Furuseth og Jens Eide best i koronaår

Generelt gjør slakteriene det brukbart i Koronaåret 2020, til tross for økte kostnader. Unntaket er Midt-Norge slakteri samt Horn slakteri. Aller best gjør Furuseth og Jens Eide det.


Bildet: Jens Eide Slakteri og daglig leder Jens Eide økte omsetningen mest i 2020.

 

2020 ble et spesielt år. Koronaen ga økte driftskostnader, men også økt salg. 

– Etterspørselen i dagligvaremarkedet øker. Salg på nett og til bensinstasjoner har også økt, mens restauranter, hoteller og kantiner har vært delvis stengt, forteller Hans-Thorn Wittusen, visekonsernsjef i Nortura. I sum er han fornøyd med at de har fått et resultat slik at medlemskapital for to år kan ­tilbakebetales. Selskapet har hatt noe tilbakegang i tilførselsvolumer i 2020, men mye skyldes utkjøpsordningen av gris. En stor andel av de som ble kjøpt ut var Norturaleverandører.

– Vi opplever å være mer konkurransedyktig når det gjelder leveranser i dag, sier Wittusen. Slik situasjon er nå med Korona kunne selskapet ha solgt mer varer enn de gjør. Men høy etterspørsel etter helt slakt fra den øvrige kjøttindustrien har begrenset selskapets egen tilgang på norsk råvare. I henhold til forsyningsplikten må helt slakt fordeles på alle etter historisk grunnlag. 

Effektiviserer
Siste året har Nortura investert i ny slaktelinje for gris på Steinkjer. Det betyr mer effektiv slakting på Norges største svineslakteri. I fjor og i år er det også investert i økt kapasitet på slakting og skjæring av storfe på ­Rudshøgda. 

– Koronasituasjonen gjør det imidlertid krevende å få gjennomført selv mindre vedlikeholdsinvesteringer. Utstyret blir stort sett produsert i utlandet, og restriksjoner og karantene gjør det vanskelig å få utenlandsk servicepersonell inn i landet, forteller Wittusen.

Framover har Nortura store ambisjoner for klima- og bærekraft. Innen 2030 skal selskapet gjøre anleggene 100 prosent fossilfrie, kutte 80 prosent av utslippene fra transport, og redusere matsvinnet med 60 prosent. Siste år har de byttet ut emballasje til nær fire millioner hermetikkbokser med kartong. Det kutter også CO2-utslippene fra emballasjen med inntil 80 prosent. Tiltaket er dessuten meget transporteffektivt, og har gitt Nortura miljøpris.

Fatland øker
2020 ble et godt år for Fatland. 

– Vi har utnyttet mulighetene i et meget godt salgsmarked. Vi vet at noe av salget nå er «lånt» fra svenskehandel, men vi har økt markedsandelene våre, har omsatt for 5,4 milliarder, og fått nye kunder. Vi hadde en kort koronastopp på FG-kjøttsenter, men ellers ingen spesielle uhell, forteller konsernsjef Terje Wester i Fatland til Svin.

Selskapet har siste året investert 200 millioner i foredling i Sandefjord og Ølen. I Ølen har det kommet opp en ny toppmoderne baconlinje. Og i år satses det på et nytt spekematanlegg i ­Hommersåk på Jæren. Planen er dessuten å sette i gang bygging av nye Gudbrandsdal Slakteri (storfe og sau), der Fatland har ca. 50 prosent eier­andel. 

– Trykket på salg og marked har fortsatt inn i 2021 som tegner bra så langt, sier Wester. Fatland ønsker ikke å oppgi resultatet for 2020 før dette er offentlig til høsten, men bunnlinja skal være noe bedre enn 2019. Vi bruker 2019-tall i vår tabell.

 

Furuseth Slakteri på Eidsvoll kom aller best ut av koronaåret 2020 i Svins rangering av slakterier. [Foto Furuseth]

 

Best resultat i Furuseth
– Koronaen har vært bra for Furuseth og kjøttbransjen. Vi klarer ikke levere alt kundene bestiller. Lageret nå før grillsesongen er skrapet. Vi skjærer det vi får tak i, men importerer ikke kjøtt. Vi er meget godt fornøyd både med salget og det resultat vi fikk i 2020, forteller daglig leder Harald Furuseth i Furuseth. Omsetningen er nå på over 1,1 milliard, og resultat før skatt nesten 50 millioner. I forhold til omsetningen gir dette den beste bunnlinja av slakteriene i 2020. 

– Furuseth tok tidlig grep for å hindre smitte, og har ikke hatt noen stopp.
Vi har siste året investert i mer effektiv håndtering av slakteavfall, men ellers hatt mest fokus på  drift, smittesikring og å holde hjula i gang, opplyser ­Furuseth. Selskapet har økt slaktinga av gris, men slakter mindre storfe og sau. 

– Det er tøff konkurranse om leveranser. Det gjelder alle dyreslag, kommenterer Furuseth.

Lenger nord har Midt-Norge Slakteri og daglig leder Erik Benzen tatt nye markedsandeler på slakt også i 2020. Men marginene har krympet, og resultatet blir derfor svakt.

– Det er veldig tøff kamp om leverandører nå. Og det vises på bunnlinja vår, kommenterer Bentzen til Svin. Nå er Midt-Norge slakteri i en noe spesiell situasjon, siden alt salg går gjennom Fatland. Men det har det vært veldig trøkk på salget gjennom 2020. 

Prima og Jens Eide øker mest
Sør i Norge har Prima Jæren sammen med Jens Eide hatt den største omsetningsveksten i 2020. Prima Jæren endte med en omsetning på 1,34 milliarder.

– Vi har hatt god vekst på salg av våre Premiumprodukter til dagligvare/supermarkeder, og godt salg til industrikundene våre. Samlet sett har ­koronakrisen gitt en betydelig vekst og et godt år for Prima, forteller styre­leder Anbjørn Øglend til Svin. Prima har siste året investert i nye konsepter.

Disse treffer markedet godt. Sammen med Meny og Nortura har de for eksempel hatt stor vekst på merke­varen Norsk Angus.

– Et konsept som er lønnsomt i hele verdikjeden, sier Øglend. Prima har også hatt en positiv utvikling av slakting med en økning på nesten 500 tonn. Det er særlig på gris de øker.

Vil doble svineslakting
– Vi har økt salget og omsetningen betydelig siste år. Men bunnlinja er bare litt bedre enn det gode fjoråret fordi kostnadene også øker, sier Jens Eide, daglig leder i Jens Eide. 

– 2020 har vært et krevende år med mange tilpasninger. Det har vært omlegging av salg fra storhusholdning til kjeder og andre kunder. Men vi har klart å snu oss rundt. Grisen er viktig for selskapet, og vi har nå som mål å doble svineslaktingen. Vi tror at bøndene i Agder ønsker å levere til et lokalt slakteri, sier Eide. Selskapet i ­Lillesand har planene klare for et nybygg på 3000 m2.

Helt nord i Nordland har ikke Horn Slakteri et like bra resultat. 

– Resultatet er ikke helt klart men vi får en omsetning og et resultat på linje med fjoråret,  eller noe bedre, sier daglig leder Arild Horn til Svin. Fra Vestlandet har vi ikke lykkes i å få en kommentar fra Nordfjord Kjøtt om året 2020.

 

En fullstendig oversikt med alle tabeller leser du i fagbladet Svin.