Publisert: 02.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Furuseth fortsatt best

Årets regnskap viser små marginer på norske slakterier. Lave slaktevekter gir noe nedgang i volum. Men slakteriene er brukbart fornøyd med 2013 omstendighetene tatt i betraktning.


Furuseth fortsatt best

Årets regnskap viser små marginer på norske slakterier. Lave slaktevekter gir noe nedgang i volum. Men slakteriene er brukbart fornøyd med 2013 omstendighetene tatt i betraktning.

Marginene på slakting er lave. – Det er lite å investere for. Men vi har ferdigstilt skjæreavdeling og kjølelager, sier Harald Furuseth, daglig leder i Furuseth til SVIN. Resultatet i fjor ble kun 18 millioner som er klart lavere enn i 2012. Omsetningen øker fortsatt og er nå 850 millioner. Svineslakting gikk opp 3 % til 9800 tonn. Og Furuseth er fortsatt slakteriet i Norge som går best.  

Overproduksjon av gris betyr i seg selv ekstra press på slaktemarginer. Det skyldes to forhold. Lave slaktevekter gir noe høyere slaktekostnad pr. kilo. –

– Dessuten blir kjeder og andre kunder tøffere til å forhandle når de vet det er for mye gris i markedet, forklarer Furuseth. Deres største kundene er som tidligere Nordfjord Kjøtt (Rema), Finsbråten og Stabburet. I år er det ombygning/renovering av gammelt anlegg som gjelder.

– Med nybygg og ombygging får vi bedre logistikk og varestrøm. Det gjør oss igjen mer rasjonelle, sier Furuseth.

 

Ny stor smågrisprodusent

Også Midt Norsk slakteri har hatt et brukbart år i 2013. – Vi er godt fornøyd med både omsetning og driftsresultat, sier Erik Bentzen, daglig leder i Midt Norsk Slakteri. På gris er omsetningen omtrent uendret, mens den har vokst noe på storfe. – Fra i høst får vi vekst også på gris. Da er en ny smågrisprodusent med over 10000 produserte smågris i full drift. Dette gir oss også nye slaktegrisprodusenter, forteller Bentzen. Denne satsingen i Trøndelag tnytter svakheter i konsesjonsregelverket og har vært kritisert, men Bentzen mener det er nødvendig for å balansere opp at landsdelen har hatt størst nedgang på gris av alle regioner.

Mindre gris i Fatland

       

– Slaktemengde på gris gikk ned i 2013 på grunn av lavere slaktevekter. I tillegg har flere av våre besetninger sannert for sykdom. De har nå startet opp med SPF. Vi har i øyeblikket et  meget godt salg av svinekjøtt i forbindelse med grillsesongen vi er inne i. Det er trykk på svinekjøtt hos våre leverandører COOP og Norgesgruppen, forteller kornsernsjef Terje Wester i Fatland. Han mener derfor det er helt riktig nå å premiere gris med slaktevekt mellom 90 og 90 kilo. Selskapet investerer for tiden i fordeling/pakking både i Sandefjord og på Ølen. Resultat for 2013 er fortsatt ikke offentlig, men det er i følge Wester bedre enn i 2012.

 

Satsing i Rogaland

–        Vi er ikke fornøyd med 2013 resultatet. Men det er særlig to ting som drar ned. Det ene er Norsfersk avtalen med Norgesgruppen på Nortura Herland og det andre inndraging av muggent pinnekjøtt før jul, forklarer Hans Thorn Wittusen, konserndirektør i Nortura.

Selskapet jobber i øyeblikket med å få på plass ny Norsferskavtale. Det i seg selv er spennende og trolig avklart bår dette leses. Selv med noe svakt resultat har Nortura klart størst løftekraft av alle slakteriene. Før avskrivinger er resultat 800 millioner kr. Det gir midler å investere for. I 2014 får fjørfekjøtt en helintegret linje med slakting, skjæring og foredling på Herland.

– Det gir en effektivitetsgevinst. Vi oppnår samme effekten som vi har på egg, forteller Wittusen. I to år på rad har selskapet faktisk fått prisen for å ha Nordens mest effektive samvirkeeide eggpakkerier.

Etter fjørfekjøtt er det rødt kjøtt på Sør Vestlandet som står for tur.

– Avtalen med Prima må ses i lys av dette, og er en fordel for begge parter, sier Wittusen. På alle dyreslag bortsett fra gris konkurrerer Nortura nå godt. – Men på gris taper vi markedsandeler fortsatt. Vi ønsker være konkurransedyktig også her og setter opp både kombitillegg samt puljetillegg på smågris fra midt i juni, opplyser Wittusen.

Prima brukbart fornøyd

 

-Vi hadde god vekst på alle dyreslag med en økning på over 500 tonn. Vekst og resultat er noe  lavere enn ventet, men 2013 er likevel et bra år for Prima, sier konsernsjef Anbjørn Øglend i Prima.Selskapet har investert mye i nye konsepter inn mot dagligvare og brukt ressurser på testing samt å bygge kompetanse på dette området.

– Ellers har 2013 vært preget konsolidering, sier Øglend. Han er optimistisk framover og lukter vekst på salg av premium produkter til både dagligvaremarkedet og proffmarkedet. – Samarbeidet vi har fått til med Nortura SA er også gunstig, her ligger det store synergier som kan komme bonden til gode. – Vi har gått fra eierkontroll til avtalekontroll på slakterileddet, for Primabonden vil denne endringen kun ha positive effekt gjennom økt inntjening, sier Øglend.