Publisert: 08.05.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Furuseth best

2010 ble generelt et bra år for slakteriene. Både Furuseth, Fatland og Nortura doblet resultatet før skatt. Furuseth og også Fatland hadde det beste resultat noensinne. Men marginene krymper og Nortura har startet 2011 svakt.


Furuseth best

2010 ble generelt et bra år for slakteriene. Både Furuseth, Fatland og Nortura doblet resultatet før skatt. Furuseth og også Fatland hadde det beste resultat noensinne. Men marginene krymper og Nortura har startet 2011 svakt.

 

Bilde BEST: Daglig leder Harald Furuseth i Furuseth kan i 2010 vise til rekordresultat i 2010. 

4706:

Bilde7621: Nortura og økonomidirektør Kai Linnes endte i pluss 325 millioner i 2010

Bilde – Kostnadsøkning og marginpress er tankekors både for slakteribransjen og svinebonden, sier kornsernsjef Terje Webster i Fatland, som hadde et rekordresultat i 2010.

 

 

SlakteriNorge gjør det generelt bra i 2010 i et år da også slaktevolum totalt øker til et rekordnivå. Furuseth gjør det aller best når vi måler i resultat i % av omsetning. De tjener nesten 6 kroner for hver 100-lapp de omsetter. Det er nesten det dobbelte av hva Prima tjener og tre ganger Nortura og Fatland. – Dette har vært det beste resultatet vi har hatt, sier daglig leder Harald Furuseth. Selskapet er også i gang med å øke kapasiteten. Vi bygger nye 3500 m2 for å øke kapasitet både til slakting, skjæring og på kjølelager. I fjor var planen å bygge 2000 m2. Furuseth har også planene klare for en ny purkering, men venter på klarsignal for bygging fra kommunen.

Prima har også nok et godt år bak seg. – Vi er fornøyd med resultat og særlig at omsetning og slaktevolum har økt, sier adm. direktør Ernst A. Eik i Prima. Det er for øvrig Prima som vokser mest når det gjelder svineslakt i Norge. På Jæren konkurrerer selskapet knallhardt med  Nortura og Fatland.- Vi er også godt fornøyd. Resultatet er egentlig rekordbra. Men det er et tankekors både for oss og svinebonden at marginene stadig krympes. I fjor klarte vi imidlertid å redusere kostnadene samtidig som volumet gikk opp. Resultatet på bunnlinjen ble dermed doblet, sier kornsernsjef Terje Webster i Fatland. Resultatet i Fatland er likevel ikke særlig  bedre enn det Nortura fikk. 

– Det ble et akseptabelt resultat i fjor, men heller ikke mer, kommenterer Styreleder Sveinung Svebestad i Nortura. Resultatet kunne blitt bedre men svikt i inntektene på slutten av året ødela.  Dette har fortsatt inn i 2011 og også forverret seg. – Vi utsettes for et kraftig marginpress. Vi må ha bedre rammer og rutiner i forhandlingene med kjedene. Dette har også vært en viktig grunn til at kornsernsjefen måtte gå. Priser og marginer må opp, sier Svebestad.

Svebestad tok også et oppgjør med matvarekjedene i sin årsmøtetale nylig og håper at matvarekjedeutvalgets konklusjoner kan bety endringer. Det vi ønsker er større åpenhet, mer rettferdig konkurranse og marginer i hele verdikjeden. – Samtidig skal selvsagt Nortura fortsatt ha full fokus på kostnader, sier Svebestad.

 

Rekordslakt av gris

 

Antall produserte svineslakt i Norge har i 2010 økt til 1,48 mill slaktegris eller 3 %. Prima har tatt den største andel av denne økning med 11%. Furuseth har også økt mer enn totaløkningen, men Fatland øker i takt med totalmarkedet. Økt volum er også en viktig grunn til gode resultatene hos disse tre.

Nortura har opprettholdt svineslaktinga, men tapt markedsandel. De er nå nede i 67,8 %  markedsandel på gris, eller under 70 prosent for første gang. Det kan stilles spørsmål om dette får konsekvenser for deres rolle som markedsregultator. Men Svedestad mener det først og fremst er et problem for svinebonden og ikke Nortura som selskap.

Midt Norsk Slakteri har også tapt noe markedsandel og slaktevolum, men resultatet er bra.

– Vi er også fornøyd med resultatet. Samarbeid om slakting og nødslakt med Norura har også fungert bra, sier daglig leder Erik Bentzen i Midt-Norge Slakteri. De leieslakter nå all gris på Nortura Steinkjer, mens Malvik har storfe og småfe. Nødslakt (i praksis bare storfe) foregår på Midt-Norge sitt anlegg i Levanger.

 

Mer helse, faste pakkestørrelser og vafler.

Det er flere trender i kjøttmarkedet for tiden. Både Fatland og Nortura pakker mer og mer kjøtt i faste pakkestørrelser. – Det skjer en forenkling i pakking og logistikk på standardvarer, forteller Arne Kolberg, kornserndirektør produksjon og foredling i Nortura. – Sunnhet, fettinnhold, nøkkelhullsprodukter er en annen sterk trend, sier Kolberg. – Det er mer etterspørsel etter magert kjøtt, bekrefter Harald Furuseth i Furuseth. En tredje trend er mer ferdigmat og enkel tilberedning. Men samtidig skjer en motsatt trend. Stikkord her er rene råvarer, historie, tradisjon og også opprinnelsesmerking. Det er helg og høytidsmaten som har annerledes fokus enn hverdagsmaten. Ellers har vafler nå inntatt bensinstasjonene. Det er en fordel for Nortura og et presset eggmarked. Fredigvafler som varmes opp har i år blitt slageren når du fyller tanken.  

 

 

Norgesgruppen, Coop og Rema

Både Nortura og Fatland har kjedene Norgesgruppen og Coop som største kunder. Fatland leverer mest kjedens egen merkevare, men er også noe inne med egen merkevare Skjeggerød.

Furuseth er gjennom Nordfjordkjøtt største leverandør til Rema. Og noe går også direkte til kjeden. Men selskapet har i tillegg kunder som Stabburet og Finsbråten. Det går rykter i bransjen om at Rema ønsker kjøpe seg bakover i kjeden og har lagt inn bud på  Furuseth. – Vi har ikke sett noe slikt tilbud, kommenterer Harald Furuseth.

Midt-Norge Slakteri AS lever omtrent alt sitt volum til Grilstad og Axel Andersen. Mens Prima har Grilstad, Espeland og MatBørsen som de tre store kundene. Gjennom disse er mange restauranter kunder. – Men vi jobber med å komme mer direkte inn i kjedene, opplyser opplyser Ernst Eik i Prima. De produserer allerede noe av Norgesgruppens egne merkevarer. Men jobber nå mot kjedene med egen merkevare. – Det er imidlertid for tidlig å si noe konkret om denne satsingen, kommenterer Eik.

 

0 til 130% skjæres

Regnskapsresultater i slakteribransjen er vanskelig å sammenligne da graden av skjæring og foredling er svært ulik. Nortura er dessuten inne i fjærfe noe de andre ikke er. Nortura skjærer nå ca 70 % av de grisene de slakter og foredler ca 70 % av dette igjen. Det er Prima som har klart mest skjæring og foredling. Her både skjæres og foredles mer kjøtt enn det som slaktes. Furuseth skjæres alt de selv slakter, men har ingen foredling. Noe pakkes imidlertid direkte til kunde. Fatland skjærer litt mer enn de slakter, og foredler omtrent to tredjedeler av det som skjæres. Midt-Norge Slakteri skiller seg aller mest ut da de verken har skjæring eller foredling. De har også en veldig enkel kundestruktur (to store kunder).