Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Full sporbarhet for tyske griser neste år

I løpet av neste år kan det bli full gjennomsiktighet i tysk svineproduksjon. Et nytt datasystem som kalles ISOagriNET skal kunne fange alle data i hele produksjonskjeden fra grising og fram til forbrukerens bord.


Full sporbarhet for tyske griser neste år

I løpet av neste år kan det bli full gjennomsiktighet i tysk svineproduksjon. Et nytt datasystem som kalles ISOagriNET skal kunne fange alle data i hele produksjonskjeden fra grising og fram til forbrukerens bord.

 

Sporbarhet i svineproduksjonen var et av hovedtemaene under Eurotier i Tyskland i november. Hele den internasjonale svineindustrien er på plass her, i et av Europas førende land innenfor svineproduksjon. Tyske forbrukere spiser snaut 40 kilo svinekjøtt per hode i løpet av et år. Med sine 50 millioner slaktegriser i året er Tyskland en tungvekter på gris i EU, og den tyske lansbruksmessa Eurotier har etablert seg som en av verdens mest sentrale utstillinger for internasjonal svineindustri. Det var nesten 120 000 på årets messe.

Mot denne bakgrunnen er det lett å skjønne at tyske forbrukere har et veldig nært forhold til svinekjøtt. I løpet av neste år er det ventet at den nye normen ISO 17532 skal tre i kraft over hele verden. Hensikten er å sikre at husdyrproduksjonens mange produkter kan spores på en oversiktlig måte, slik at disse produktene kan opprettholde sin konkurransekraft. For å få til dette kreves et overordnet system som kan være i stand til å fange opp alle data fra ulike informasjonskilder. Og dem kan det være mange av i en lang verdikjede som fører helt fram til forbrukerens bord. Det er dette som Karl Ax og andre i DLGs testsenter for teknikk og næringsmidler jobber intenst med om dagen. Data som for eksempel fødselsdato, fôring og flytting skal følge med og registreres hele veien.

Det er naturlig nok tyske og europeiske firmaer som dominerer på Eurotier. Siden oppstallings- og dyrevelferdskrav foreløpig avviker fra de vi er vant til i Norge og Sverige, så blir det presentert en god del innredningsløsninger som egentlig er nokså uinteressante sett med norske øyne. Det var ikke mye løsdrift og fikseringsfrie binger her, for å si det sånn.

Selv om det kan være lang avstand mellom praksis ute og det som serveres av blank og skinnende teknikk inne på en utstilling, så er det unektelig tankevekkende å se hvilke fysiske rammevilkår som bys næringa der hvor hovedtyngden av svinekjøtt faktisk blir produsert. Det blir veldig klart at det er mange måter å løse en oppgave på. Svin presenterer en del bilder fra årets messe, og lar de tale for seg.