Publisert: 16.11.2020 Oppdatert: 16.11.2020

Stikkord:

Full fart med nytt smågrisfôr

Et nytt kraftfôrsortiment til smågris lanseres av Felles­kjøpet den 9. november. Det nye kraftfôret skal sikre maksimal tilvekst og fôrut­nyttelse, samtidig som helsa til smågrisen tas vare på.


Bildet: Nytt sortiment gir andre valgmuligheter enn det gamle. Artikkelforfatterne anbefaler deg å gå igjennom det sortimentet du bruker i dag opp mot det nye. Bildet er fra styringen av kraftfôrproduksjonen ved FK Agris anlegg i Stange.

 

Av Victoria Bøhn Lund og Borghild, Njærheim Barstad, begge Felleskjøpet

 

Bedre gris krever bedre fôr
Bak det nye smågrisfôret fra Format ligger det en grundig gjennomgang av nyeste kunnskap rundt fôring av dagens høyeffektive smågris. Det er gjennomført fôringsforsøk for å komme fram til et optimalt proteinnivå, en råvaresammensetning som tar vare på tarmhelsa, samtidig som kraftfôret ikke skal koste mer enn det må. Resultatet er et kraftfôrsortiment til smågris som Felleskjøpet mener legger til rette for at du skal greie å avvenne mange grisunger per kull med høy tilvekst og lavt fôrforbruk. 

Større kull og ­tilleggsfôring
TN70-purka har gitt store løft i purkebesetningenes resultater rundt om i landet. I dag avvenner de 25 prosent beste besetningene i Ingris over 30 grisunger per årspurke. Vi kan trolig anta at dette vil være snittet om noen år. En forutsetning for å avvenne stadig flere grisunger er å ha ei purke med gode morsevner som får store kull. Med økende kullstørrelse får vi også flere grisunger med lave fødselsvekter. De trenger ekstra omsorg og stell for å klare seg. Kullutjevning er et viktig verktøy for å øke griseungenes over­levelse, men det er også behov for ekstra innsats for å øke antall avvente. Formats nye smågrisfôr hjelper deg med det.

Fordeler med smågrisfôret
•Vi har laget et tydelig skille mellom kraftfôr til frisk smågris og fôr til smågris med helseutfordringer. Dette gjør det enklere å velge riktig kraftfôr til din besetning. 

•Økt proteinnivå for å møte behovet til dagens smågris. Gir høyere tilvekst og lavere fôrforbruk. 

•Alle smågrisfôr tilsettes melkesyrebakterier for bedre tarmhelse. 

•Antioksidanter er viktig for å sikre kraftfôrets næringsverdi under lagring, og beskytte grisenes celler mot å bli skadet av frie radikaler. Nå ­styrker vi kraftfôret med to ulike antioksidanter. 

•Økt fokus på smaksstoffer og ­råvarer tilpasset smågris. 

Kraftfôrsortimentet til smågris blir nå delt inn i to grupper, kraftfôr til frisk smågris og kraftfôr for smågris som trenger litt ekstra hjelp med å oppnå god mage- og tarmhelse. De nye blandingene har høyere proteinnivå som ivaretar proteinbehovet til dagens gris. Dette gir bedre lønnsomhet gjennom økt tilvekst og lavere fôrforbruk. Samtidig har vi inkludert elementer som ivaretar en sunn tarmhelse. 

Gi grisen god start
Format Melkestart er et startfôr som tilbys grisungene allerede fra første leveuke. Vi vet at tidlig fôropptak betyr mye for tilvekst i smågrisperioden og resultatene rundt avvenning. I Format Melkestart får spedgrisen et kraftfôr med høyt energi- og proteinnivå sammen med lettfordøyelige og smakelige råvarer. Dette fôret brukes de tre første leveukene. Fra tre ukers alder faser man gradvis over til annet smågrisfôr. 

Smågrisfôr til besetninger med god helse
For smågris med god helse er det ­Format Kvikk-blandingene kraftfôr som legger til rette for  maksimal tilvekst og fôrutnyttelse. Vi har økt proteinnivået i begge blandingene for å sikre grisens behov. 

Format Kvikk 1 er førstevalget i besetninger der helse- og miljøforholdene er gode. Fôret legger til rette for høy tilvekst og god fôrutnyttelse. Kan brukes som enhetsfôr, eller som fase 1-fôr ved fasefôring. Kan også brukes fra tre ukers alder, etter Format Melkestart. 

Format Kvikk 2 er kraftfôret til besetninger der det er høyt fokus på pris, og hvor maksimal tilvekst ikke er avgjørende. Kan også brukes som fase 2-fôr ved fasefôring, for eks. etter Format Pigg eller Format Kvikk 1 i fase 1.

Problemfri avvenning
For de besetningene som har utfordringer med helse har vi egne kraftfôrslag som hjelper grisen til bedre tarmhelse. En sunn fordøyelseskanal er viktig for å holde grisen frisk, slik at vi oppnår god tilvekst og god fôrutnyttelse. 

Format Pigg er kraftfôret til besetninger som sliter med avvenningsdiarè. Kraftfôret har en sammensetning av råvarer og næringsstoffer som styrker grisenes immunforsvar gjennom bedre tarmhelse. Dette gir bedre fôrutnyttelse og tilvekst fordi grisen holder seg frisk. Kraftfôret er et fase 1-fôr som brukes fra første leveuke og til maks. 14 dager etter avvenning. 

Format Robust er beregna til besetninger med moderate utfordringer med avvenningsdiarè, og som ikke har mulighet for å bytte fôr i smågrisperioden. Dette fôret har mange av de samme elementene som Format Pigg, men kan brukes helt frem til salg. Kan også brukes som fase 2-fôr sammen med Format Pigg i fase 1. 

Gå gjennom besetningen din
Vi oppfordrer alle våre kunder til å bruke denne anledningen til å vurdere om du fortsatt bruker riktig smågriskraftfôr i din besetning. Genetikken har de siste årene være i stadig forbedring, og det har også kraftfôret. Hva gir best lønnsomhet hos deg? Ta kontakt med den lokale salgskonsulenten din  for en faglig gjennomgang. 

Kan bestilles 9. november
Det nye smågrissortimentet er klar for bestilling fra 9.november. Tabellen viser en oversikt over nytt og gammelt sortiment, til hjelp for veiledning i det nye sortimentet slik at du finner det fôret som er mest likt det kraftfôret du har brukt tidligere.