Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fugleinfluensa og gris

Det har vært mye snakk om fugleinfluensa og om mulighetene for at sykdommen kan smitte over på gris i det siste. Hva er egentlig situasjonen i Norge?


Fugleinfluensa og gris

Det har vært mye snakk om fugleinfluensa og om mulighetene for at sykdommen kan smitte over på gris i det siste. Hva er egentlig situasjonen i Norge?

 

– Jeg vil innledningsvis presisere at fugleinfluensa er en fuglesykdom. Grisen er ikke ansett som en mottakelig art. Årsaken til at grisen har kommet i fokus er historisk, sier spesialveterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin.

Influensaepidemier hos mennesker starter ofte med at et fugleinfluensa endrer karakter, slik at det også kan smitte mellom pattedyr. Denne endringen skjer ofte hos gris ved at fugleviruset «parrer» seg med influensavirus hos gris, slik at det oppstår en ny variant som kan smitte mellom griser (pattedyr). Da er det større fare for at det nye influensaviruset også kan smitte mellom folk, sier Hofmo.

– Hvordan vurderer du så dagens situasjon?

– Det har vært smitte fra fugl til folk, og det har vært en del dødsfall hos folk, først og fremst hos personer som lever i svært nær kontakt med fjærfe, eldre, barn, eller personer med nedsatt motstandskraft. Det er ikke påvist smitte mellom mennesker, og det er det viktig å merke seg. Vi må altså skille mellom at viruset kan smitte fra fugl til menneske, og at viruset smitter mellom folk. Det siste er ikke tilfelle med dagens «nye» fugleinfluensavirus (H5N1), sier Peer Ola Hofmo.

Han mener at vi i Norge, sammen med Finland, er i en svært heldig situasjon fordi vi ikke har svineinfluensa hos norske griser. Hvis viruset skulle komme til Norge er det derfor svært lite sannsynlig at det skal skje en endring av fugleinfluensaviruset H5N1 i norsk gris slik at det skal kunne smitte mellom folk, mener han.

– Norge er, sammen med Finland, i en særstilling på dette området. Dette viser hvor viktig frihet fra enkelte dyresykdommer kan være også i forhold til folkehelsa. Dersom viruset endrer seg i et annet land slik at det kan smitte mellom folk, vil nok viruset også komme til Norge. All erfaring tilsier at det vil skje i Øst-Asia hvor fugl, gris og folk lever svært nært innpå hverandre. Men kommer det hit, så vil vi få en tids forvarsel, sier Hofmo.

– Hva så med våre avlsbesetninger?

– Bekjempelsesplanen til Mattilsynet legger også visse restriksjoner på griser dersom det er mistanke om, eller det påvises fugleinfluensa, i en besetning hvor det både er gris og fjørfe. Det kan blant annet være snakk om restriksjoner med hensyn til å føre griser ut av besetningen. Vi ønsker derfor en oversikt over foredlingsbesetninger som også har fjørfe, sier Peer Ola Hofmo.