Publisert: 09.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

FTS-light og sju ukers puljedrift

Fridtjof Skjerve i Levanger holdt også foredrag på Hamar. Han har FTS-lightbinger og sju ukers puljedrift.


FTS-light og sju ukers puljedrift

Fridtjof Skjerve i Levanger holdt også foredrag på Hamar. Han har FTS-lightbinger og sju ukers puljedrift.

 

– Jeg tror det er vanskelig å konkurrere med FTS når det gjelder arbeidstid. Bygger du små FTS-binger, og bruker gangen til utlastning kan byggekostnadene også konkurrere, sier Fridtjof Skjerve på Skjerve i Levanger. Grisehuset hans er tidligere presentert i Svin nr 7 2003. Skjerve har sju ukers puljedrift med 24 purker i pulja. Han er stort sett alene om det daglige stellet i grisehuset i tillegg til kornproduksjon på 550 dekar. Avløser brukes bare i helger og ferie. Men med FTS og sju ukers puljedrift går det greit å ha en slik produksjon alene.

 

SMÅGRISHJØRNET BAK

FTS-light-bingene måler 2,30 x 3,30 der sju slaktegris fôres fram (resten av grisen flyttes til et eldre slaktegrishus) Det er tre FTS-avdelinger med 24 binger i hver. Huset har våtfôring, tverrtro på 2,30 m, smågrishjørne bak i bingen, og gjødselrister mot gang.

– Jeg tror optimal plassering av smågrishjørnet blir annerledes for FTS-binger sammenlignet med andre typer fødebinger. Med FTS-binger tror jeg mest på et opplegg der gjødselristene er mot gangareal og smågrishjørnet bak i bingen. Det gir raskere måking/renhold, mener Skjerve. Bingene hans er i utgangspunktet veldig reine. Bare i varme perioder og med stor gris kan det være litt ekstra jobb.

– Enkelt renhold sammen med god dyreflyt, fleksible binger og enkel utlastning er viktig for en å ha en god hverdag og lavt arbeidsforbruk i grisehuset, sier Skjerve. Han tror også at nye grisehus gir bedre og mer rasjonelle løsninger enn ominnredninger i eldre hus.

 

SPESIELL UTLASTNING

Utlastningsrommet er kombinert med langsgående transportgang på siden av grisehuset. Den måler 45 x 1,3 meter, og er delt i seksjoner med grinder. – En slik løsning forutsetter disiplin. Jeg tar først ut alle dyra fra husdyrrommet til gangen. Deretter laster vi på slaktebilen. Til slutt vaskes og desinfiseres gangen. Dette gjøres fortløpende, og Fridjof går ikke inn i resten av grisehuset før hele jobben er gjort.

– Jeg er også en av de som gjerne utsetter det jeg kan utsette, men med gangen som utlasting blir vasking og desinfisering straks etter levering rutinen, sier Skjerve.

 

FTS BEST

FTS betyr også at hver avdeling vaskes kun en gang på 22 uker, hvilket er mye tid spart. Vasking av en avdeling tar nesten en arbeidsdag. For de som satser stort på gris i dag anbefaler Skjerve å tilpasse grisehuset til robotvasking. Selv er han veldig fornøyd med både eget grisehus og driftsopplegg. Han tror han hadde valgt samme type binger og sju ukers puljedrift også i dag hvis han stilte med blanke ark.

Derimot er ikke Levangerbonden like fornøyd med rådgivere og de som selger innredning.

– I svineproduksjon er veldig mange detaljer som skal fungere sammen. Rådgivere/selgere må bli bedre til å se dette og få sydd sammen løsninger til ei totalpakke, sier Skjerve. Han tror de beste rådgivere og selgere av innredning er de som jobber eller har hatt praksis i grisehus.