Publisert: 20.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Frykter Frp/Høyre politikk

Konsekvensene av Høyre/Frp politikk og Frp-landbruksminister kan bli dramatiske for norsk landbruk, mener Knut Langeteig. Og utviklingen mot en annen type landbruk kan gå lynraskt om tollmurene blir svekket, advarer svinebonden fra Drammen. 


Frykter Frp/Høyre politikk

Konsekvensene av Høyre/Frp politikk og Frp-landbruksminister kan bli dramatiske for norsk landbruk, mener Knut Langeteig. Og utviklingen mot en annen type landbruk kan gå lynraskt om tollmurene blir svekket, advarer svinebonden fra Drammen. 

Knut Langeteig fra Knive gård ved Drammen er en av de største på gris i Norge. Han er også internasjonalt stor på gris gjennom deltagelse i en kjempefarm i Kaliningrad, Russland (tidligere omtalt i Svin), samt satsinger også i Polen og Ukraina. Langteig advarer nå kraftig mot den landbrukspolitikken vi ser konturene av i regjeringserklæringen fra Høyre og Frp. Han liker også dårlig at landbruket har fått en minister fra Frp.

– Uten konsesjonsregler og/eller annet rammeverk for den norske landbrukspolitikken vil det gå lynhurtig mot europeiske tilstander med store bruk og lave priser også i Norge, tror Langeteig. Det vil bli mulig å satse riktig stort. Og noen vil trolig prøve å gjøre nettopp det.

– Det er ikke noe problem for en aktør alene å dekke hele den norske svineproduksjon, sier Langeteig og viser til at produksjonsmålet for den grisefarmen han er engasjert i Russland er to millioner slaktegriser per år (norsk produksjon er ca 1,5 millioner).

Han har også nettopp besøkt en helt fersk svineprodusent i Øst Europa som på svært kort tid har bygd seg opp fra ingenting til 48 000 purker, fôrfabrikk samt eget slakteri. En lignende satsing i Norge kan kanskje bli hyggelig for aktøren som vinner løpet. Men hva blir konsekvensene for distrikter, miljø og kulturlandskap? spør Langeteig.  Og på litt sikt, med åpnere tollvern levner han selv store aktører i Norge null sjanse i kampen mot resten av Europa.   

 

Varsellampe for svin og fjørfe

– Jeg holdt et foredrag for svinenæringa i Trøndelag sist vinter. I den forbindelse ringte jeg Frp for å høre hva de vil med norsk landbruk, forteller Langeteig. Svaret var krystallklart slik det nå ligger i  Sundvollplattformen til Høyre og Frp. Der står det tydelig at tollmurene bør reduseres.

– Det de egentlig ønsker er at vi om noen år skal konkurrere med Danmark og Europa. De har så langt ikke klart å forstå at det ikke vil være mulig, eller kanskje har de det? Se på dagens danske svineproduksjon. Den burde vært en robust internasjonal framtidsretta næring, men store deler av den er på konkursens rand. Danske svineprodusenter er for tiden svært lite populære hos bankene. Samtidig sliter slakteriene. Hva skal så vi i Norge stille opp med? Danskene har både bedre klima, mye større gårder og klart lavere byggekostnader enn oss. De har dessuten et mer profesjonelt rådgivnings- og forskningsapparat. De har også de mest moderne og kostnadseffektive slakteriene i Europa, forklarer svinebonden ved Drammen. Han ser en stor fare i at all kraftfôrkrevende produksjon i Norge kan forsvinne helt. Det vil igjen gi store ringvirkninger til resten av landbruket og næringsmiddelindustrien.

– Utviklingen den retningen kan gå svært raskt, tror Langeteig. Nå har heldigvis ikke FrP/Høyre flertall på Stortinget, men landbruk kan bli en brikke i et spill. Og selv en landbruksminister uten stortingsflertall bak seg kan forandre mye. Det er mye en minister ikke trenger spørre Stortinget om, sier Langeteig, og er både usikker og skeptisk til personen som fikk posten som minister.

– Jeg tror hun kan være både rå og naiv nok til å gjøre grep som vanskelig kan reverseres, sier Langeteig.

Bondelaget svært viktig

-Bondelaget har kanskje aldri vært så viktig for norske bønder som nå, mener Langeteig. De får en stor jobb i å følge med på hvert grep landbruksdepartementet gjør. Og de får en formidabel oppgave å formidle til storting og samfunn hva konsekvensene vil være av å gjøre disse grepene. Langeteig tror det er en stor uvitenhet både blant politikere og folk generelt om hvordan norsk landbruk henger sammen og hvordan landbrukspolitikken virker. Mange tror også at andre næringer som fisk og olje er helt frie uten konsesjoner og reguleringer. Det er de ikke.

– Her finnes det både kvoter og reguleringer. Til sammen gjør de at en får høye og stabile råvarepriser globalt.

Svineproduksjonen vi har bygget opp i Russland er også beskyttet av et importvern. Det ville neppe vært lønnsomt å drive der hvis ikke Russland ønsket å ha sin egen matproduksjon. I tillegg har landet store kornsletter, og det er rimelig å bygge.

Slik jeg ser det, er det i dag faktisk langt mer risikabelt å satse på gris i Norge enn for eksempel Russland. Om tollmurene reduseres kan landbruket i Norge klappe sammen som et korthus, avslutter Langeteig.