Publisert: 29.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Frykter at tollpolitikken slår bena under biodrivstoff

Nye tollbetingelser kan slå bena under dagens etanolproduksjon i Sverige så vel som i resten av EU. Også mange U-lands etanolproduksjon risikerer å bli overkjørt av billig brasiliansk etanol.


Frykter at tollpolitikken slår bena under biodrivstoff

Nye tollbetingelser kan slå bena under dagens etanolproduksjon i Sverige så vel som i resten av EU. Også mange U-lands etanolproduksjon risikerer å bli overkjørt av billig brasiliansk etanol.

Det frykter blant annet svenske biodrivstoffinteresser. Også utviklingen av andre generasjons biodrivstoff basert på skogsråvarer kan gå en tøff framtid i møte. Disse konklusjonene kom fram etter en rundebordskonferanse ved EU-kommisjonen i Brüssel medio oktober.

– Den svenske regjeringens planer om å forandre tollbetingelsene kan svekke både dagens og morgendagens biodrivstoffproduksjon i Sverige. Forslaget får vidtrekkende konsekvenser, sier Joakim Säll i Lantmännen Energi.

I konferansen deltok foruten svenske interesser (Stockholm Environmental Institute, LRF og etanolprodusentene Lantmännen Energi og Sekab), også representanter for etanolproduserende land i Afrika og Latin-Amerika.

Mange har stor tro på andre generasjons biodrivstoff som baserer seg på skogsråvarer. Men hvis dagens etanoltoll senkes med 60 prosent kommer ikke disse drivstoffene til å bli produsert i EU i det hele tatt i 2020, i følge kommisjonens regnestykker. Hvis tollen reduseres med 20 prosent kommer produksjonen til å minskes med 30 prosent.

– Kommisjonens beregninger viser tydelig at vi trenger et stabilt tollregelverk i utbyggingsfasen. Det tar tid før europeisk etanol kan konkurrere mot brasiliansk lavprisetanol, sier Alarik Sandrup, energi- og klimapolitisk ekspert i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

En annen konsekvens av den svenske regjeringens forslag er at etanol fra U-land også får problemer med å hevde seg. De er i utviklingsfasen, og er helt avhengig av de lønnsomme handelsavtalene de har i dag med EU.