Publisert: 03.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Frustrerte og skuffete svineprodusenter

– Det har vært gjort for lite for å forebygge den overproduksjonen vi nå står overfor. Og tiltakene kommer for sent.


Frustrerte og skuffete svineprodusenter

– Det har vært gjort for lite for å forebygge den overproduksjonen vi nå står overfor. Og tiltakene kommer for sent.

Stjørdal, Nord-Trøndelag Det hevdet flere av de som hadde ordet under debattmøtet om overproduksjon som Forum Gris Trøndelag hadde tatt initiativet til. Møtet, som ble arrangert den 26. november på Værnes, var ikke annonsert som åpent, men 15-20 nøkkelpersoner langs hele verdikjeden i bransjen var invitert. Bakgrunnen for møtet var overproduksjonen, hva den koster, og hvilke tiltak som kan og bør settes i verk. – Vi er veldig frustrert. Det eneste synlige tiltaket vi har registrert før vektreduksjonene kom på banen er økte omsetningsavgifter og reduserte priser. Dette koster oss dyrt. Hvorfor har en ikke tatt tak i problemene tidligere? spurte Per Arne Nesjan i Forum Gris Trøndelag.

Store tap

Tor Oluf Kjølen, Ekne i Nord-Trøndelag, la fram tall som viste at den ekstra høye omsetningsavgifta, altså den som nå trekkes ut over de 70-90 ørene som det koster å regulere markedet også ved markedsbalanse, påfører næringa 160 millioner kroner i ekstra kostnad. Og tapet på målpris hittil i år koster svinebøndene 150 millioner kroner, altså over ei krone kiloen. Deler en merkostnaden i omsetningsavgift alene (kr 1,20 per kilo) på et markedsoverskudd på fem tusen tonn, så gir dette en kostnad på 32 kroner kiloen. For en konsesjonsbesetning på 2100 slaktegriser betyr ekstra omsetningsavgift på kr 1,20 per kilo 199 000 kroner i året ved slaktevekt på 79 kilo. Pristapet kommer i tillegg. Vi snakker med andre ord om store tap for svineprodusentene, sjøl om et overskudd på 5000 tonn ikke representerer mer enn 3,7 prosent av den samlete svineproduksjonen i landet gjennom året.

Konstruktiv tone

Om frustrasjonen ble mindre etter møtet er vanskelig å si. Men debatten ble frisk og langvarig. Alle som hadde ordet viste vilje til å forstå og gjøre noe med problemet, og tonen mellom de tilstedeværende var konstruktiv og god. Norsvins styreleder Willy Finnbakk fikk en klar oppfordring fra alle kanter om å tromme sammen representanter fra de forskjellige interessentene til diskusjon og dialog. Så gjenstår det å se hvilken gjennomslagskraft og effekt de varslete vektreduksjonene vil få. De fikk i hvert fall bred støtte også fra Terje Wester i Fatland og Ståle Gausen i Grilstad/Midt-Norge Slakteri AS.