Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Frivillig å merke mat med opprinnelsesland


Frivillig å merke mat med opprinnelsesland

 

I dag er det ingen generelle krav i Norge om merking av matvarer med opprinnelsesland. Det heter at opprinnelsessted skal angis hvis utelatelse av en slik opplysning kan virke villedende for forbrukeren med hensyn til næringsmiddelets virkelige opprinnelse. Det er ingen krav til merking av kjøttets opprinnelse, bortsett fra når det gjelder ferskt storfekjøtt. Kjøttdeig skal merkes hvis den ikke er tilsatt vann eller mer enn én prosent salt. Regelverket for merking av matvarer er felles med EU, og det er begrensete muligheter til å gi nasjonale regler. Mattilsynet har vurdert at nasjonale krav til opprinnelsesmerking vil være i strid med merkedirektivet som sier hvilken merking som skal være obligatorisk. Landbruks- og matdepartementet har invitert sentrale aktører i bransjen til et møte om frivillig opprinnelsesmerking av matvarer. Det jobbes med å lage en veileder om frivillig opprinnelsesmerking.