Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Frisk satsing i Ål

I Kvinnegardslia nesten øverst i Hallingdal satses det på SPF og smågrisproduksjon i nytt grisehus på 1700 m2.


Frisk satsing i Ål

I Kvinnegardslia nesten øverst i Hallingdal satses det på SPF og smågrisproduksjon i nytt grisehus på 1700 m2.

Vi er i Kvinnegardslia i Ål kommune Hallingdal. Ål er landbrukskommunen nesten øverst i Hallingdal som har fått sitt første grisehus. Det er Ingvill og Torstein Myking som har satset stort. De har reist et grisehus på hele 1760 m2 (75×24 meter). Da er et verksted og fyrrom på 110 m2 inkludert. Gården er bare 90 dekar, men Myking leier noen nabogårder slik at dyrka jord er på 250 dekar.

– Vi har planlagt dette lenge og startet prosessen allerede i 2009, forteller Torstein. De har besøkt grisehus både i Rogaland, Vestfold og Hedmark. Begge to har også tatt hele Norsvinskolen før grisehuset stod klart.

SPF smågrisproduksjon

Myking har satset på SPF og smågrisproduksjon. Det er sju ukers puljedrift med 36 i pulja. Cirka 90 griser i hver pulje skal fôres fram selv, mens resten selges som smågris. Fødebingene er tradisjonelle og måler 3,20 x 2,40. Det er støpejernrister og tørrfôring.  Gjeldpurker går i binger med plass til cirka sju i bingen. Ungpurkene har korte eteskiller, og de eldre fangbås.  Bedekning skjer i insemineringsbås. Grisehuset har vannbåren varme i gulv og også i taket. Gjødselopplegget er vakuumbasert, og gjødsla forsvinner rett til gjødselkummen som ligger lavere enn fjøset.

  

11,2 avvente

Når dette skrives er de midt i tredje pulje som har griset hos Myking. De to første ga varierende resultat.

– Resultatet for den første pulja ble 11,2 avvente, den andre bare 10,2. Noe må ha gått feil da, tror Torstein. Purkene fikk bare 11,5 levendefødte i snitt.

– Det kan muligens ha vært noe galt med grovfôret, undrer bøndene i Kvinnegardslia. Den tredje pulja derimot ser veldig bra ut, og blir trolig bedre enn den første. Ingvill og Torstein er også overrasket over hvor annerledes grisen er sammenliknet med ku og sau.

– Grisene er veldig kvikke dyr som lærer utrolig fort, sier bøndene i Kvinnegardslia.  

Satser på pelletsfyring

Spesielt hos Myking er det at de fyrer grisehuset med pellets.

– I stedet for flisfyring investerte vi i  pelletsanlegg. Det kostet ca. 240 000 kroner. Pellets kjøpes løst fra Hallingdal trepellets på samme type bil som kjører kraftfôr, forteller Myking. Gården trenger ca. 50 kubikkmeter pellets i året til grisehuset. I flis tilsvarer det ca. 150 m3. En fordel med pellets er at alt er fullautomatisert. Fyringskostnaden blir 32-33 øre kWh. I tillegg kommer investeringskostnaden.   

Bygd for 12 millioner

Prislappen på grisehuset har Myking ikke full oversikt over ennå.

– Men det blir ca. 12 millioner, tror Torstein. Da er en kum på 2000 m3 inkludert, men egeninnsatsen kommer i tillegg. Det er innredning fra Egebjerg og Funki våtfôring. Støpearbeidene er satt bort til Odland i Rogaland. Betongelementer kommer også fra Rogaland.  Snekkerarbeider og montering av innredning/ventilasjon har Myking gjort selv.  Det er enkelt for en som har vært snekker. Totalt ligger det minst 1000 timer egeninnsats i nybygget.

 

Lån i Landkreditt, tilskudd fra kommunen

Myking har finansiert grisehuset gjennom lån i Landkreditt. I tillegg er det gitt tilskudd og rentestøttelån gjennom Innovasjon Norge.

– Dessuten har Ål Kommune faktisk bidratt med 600 000 kr i tilskudd, forteller Torstein. Kommunen har fokus på at det skal være et levende landbruk i bygda og har et næringsfond de bruker på tilskudd til de som satser.  Og landbruk anses som en viktig del av næringslivet i bygda.