Publisert: 05.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fri prissetting på alle legemidler til dyr


Fri prissetting på alle legemidler til dyr

 

Sammenliknet med legemidler til mennesker, representerer legemidler til dyr et relativt lite marked i Norge, og det er fiskevaksiner som har høyest omsetning i veterinærmedisinen. I fjor ble det omsatt legemidler til dyr til en anslått verdi av 400 – 450 millioner kroner, som tilsvarer en vekst på anslagsvis 8 – 9 prosent fra året før.

Det er fri prissetting på alle legemidler til dyr, i motsetning til reseptbelagte legemidler til mennesker der staten bestemmer maksimalprisen. Introduksjonen av fiskevaksiner førte til at bruken av antibiotika ble kraftig redusert. Det var også en betydelig nedgang i omsetningen av antibiotika til landdyr i perioden fra 1995 til 2000. Deretter har omsetningen vært ganske stabil, rapporterer legemiddelindustriforeningen i sin årsoversikt.