Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fremdeles for høye matavgifter!


Fremdeles for høye matavgifter!

 

Norsvin har som kjent en rekke ganger påpekt sammen med resten av kjøttnæringen at vi har urimelig høye avgifter på kjøttproduksjonen i Norge! Vi tok dette senest opp i forbindelse med revidert statsbudsjett i vår.

Landbruksministeren lovet da at matavgiftene skulle reduseres fra neste år. Han har holdt løftet, men reduksjonen er altfor liten, og vi ligger fremdeles i en særklasse i forhold til landene rundt oss. Matavgiften på 50 øre var som kjent helt ny da den ble innført for et par år siden. Kjøttkontrollavgiften og matavgiften som til sammen er ca. 1,- krone i dag foreslås redusert med ca. 10 øre. I en overproduksjonssituasjon som vi har nå blir dette spesielt belastende for produsenten da vi ikke kan ta disse avgiftene ut på pris, men dette går nå til fradrag på utbetalingsprisen! Et annet paradoks er at forskningsavgiften som også blir belastet produsenten også øker, mens departementets egne midler til forskning går ned. Forskningsavgiften øker totalt med 17 millioner kroner, hvorav kjøttbransjen må dekke ca. 3 millioner kroner, mens departementets egne midler til forskning kuttes med over 4 millioner kroner!

Næringens andel av forskningsmidler øker altså, mens statens egne midler går ned. Dette ser vi også klart når det gjelder hanngrisforskningen, hvor friske midler fra staten glimrer med sitt fravær, stikk i strid med hva næringskomiteen i Stortinget sa senest i fjor i sin budsjettmerknad.