Publisert: 15.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Frarår avliving uten bedøvelse

Husdyr bør alltid bedøves før avliving ved blodtapping, mener vitenskapskomitéen.


Frarår avliving uten bedøvelse

Husdyr bør alltid bedøves før avliving ved blodtapping, mener vitenskapskomitéen.

 

Den konkluderer med at dette er nødvendig på grunn av de alvorlige lidelsene som husdyr utsettes for i forbindelse med slakting uten bedøvelse. Vitenskapskomiteens faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har på oppdrag av Mattilsynet vurdert de dyrevelferdsmessige konsekvenser av avliving uten bedøvelse, slik det foreskrives i visse religioner. Komitéens krav om bedøvelse før avliving ved blodtapping er i tråd med konklusjonene fra European Food Safety Authority (EFSA).