Publisert: 03.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Framtidas svinefarm bygges i Østjylland

På Østjylland i Danmark vil bonden Søren Hansen bygge et grisehus med tomatgartneri i andre etasje. Verken grisemøkk eller CO2 skal på denne måten slippes ut i miljøet.

 


Framtidas svinefarm bygges i Østjylland

På Østjylland i Danmark vil bonden Søren Hansen bygge et grisehus med tomatgartneri i andre etasje. Verken grisemøkk eller CO2 skal på denne måten slippes ut i miljøet.

 

Landbrugsavisen kaller prosjektet, som går under navnet Pig City, for et columbi egg. Det er et samarbeidsprosjekt mellom mange institusjoner som vanligvis ikke bestandig er på samme lag. Pig City får støtte fra Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes beskyttelse, regjeringen og landbruket. Det visjonære prosjektet er en del av ideen om et biobasert samfunn.- Vi i landbruks- og matvarebransjen tror på dette, sier leder Michael Brockenhuus-Schack i Landbrug & Fødevarer til den danske avisen Politiken.Han framholder at prosjektet baserer seg på gjenbruk av avfall og restprodukter. Både regjeringens matvareminister og miljøminister karakteriserer prosjektet som perspektivrikt. Realdania har gitt økonomisk støtte til Pig City, som ble premiert i en konkurranse om framtidas landbruksbygg. Men det er fortsatt uklart når prosjektet blir realisert rent fysisk.