Publisert: 10.02.2020 Oppdatert: 10.02.2020

Stikkord:

Framtida er her

Ny rapport viser at potensialet for biobasert verdiskaping er på 40 milliarder kroner. NHO-sjefen peker på Hamar-bedriften Norsvin som et godt eksempel på framtidas næringer.


Nr. 1 – 2020

 

Bildet: Leder i Hedmark Bondelag, Elisabeth Gjems, Olav Eik-Nes, adm.dir. ­Norsvin og NHO-sjef Ole Erik Almlid på ­Norsvin Delta i forbindelse med lanseringen av rapporten.

 

NHO-sjef Ole Erik Almlid besøkte ­Norsvin på Hamar i januar. Her valgte de å lansere rapporten «Biobasert ­verdiskapning – framtidsperspektiver». Rapporten er laget av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på oppdrag fra NHO, der formålet er å utrede muligheter for fremtidige biobaserte verdikjeder. Dette er sentralt for å løse de globale utfordringene knyttet til klima, matsikkerhet og befolkningsvekst.

Almlid fremhevet Norsvin som et eksempel på hvordan næringslivet kan bidra til å realisere verdiskapings­potensialet. Norsvin selger sin svine­genetikk til hele verdensmarkedet.

– Utnyttelse av fornybare bioressurser til produksjon av mat-, fôr og biodrivstoff, er viktig for både verdiskaping og klima. For å lykkes med dette er det nødvendig med helhetlig politikk og forutsigbare rammer og ikke minst store investeringer rettet mot hele ­kjeden fra innovasjon til sluttprodukt», sier Almlid.

Rapporten peker på fire områder som har potensial for kommersialisering innen 10 – 15 år og som kan gi et vesentlig bidrag til mer grønn konkurransekraft og økt verdiskapning på minst 40 milliarder kroner innen 2050.  Presisjonsavl basert på genetisk forskning er et av de områdene hvor en ser størst potensial.

– Det er interessant å lese i rapporten at området Presisjonsavl utgjør nærmere 35 prosent av brutto verdiskapingseffekt på 40 milliarder kroner.

I Norge er vi rike på teknologi og ­kompetanse, men fattige på matjord. Dette har gjort oss verdensledende på å utnytte marginale ressurser. Det grønne skiftet handler om ressurs­produktivitet, og her ligger Norge helt i front, sier administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes.