Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fram for flere råvarer i svinefôret


Fram for flere råvarer i svinefôret

 

Råvaretilgangen i norsk kraftfôrproduksjon er for snever og dårlig. Vi kan være i ferd med å  få så ensidige resepter og optimering av kraftfôret at det kan gå ut over både pris og kvalitet. Enkelt sagt er det lettere å lage et godt og prisgunstig svinefôr jo flere råvarer en har når resepten skal skrives. Etter vår mening er det nå på tide at noen tar dagens holdninger og råvarepolitikk opp til revisjon.  

Vi har lenge hatt totalforbud mot bruk av kjøttbenmjøl. Vi sier nei til fiskemjøl i slaktegrisfôret. Og vi sier nei til alt som kan ha snev av genmodifisering i seg. Det er naturligvis grunner til at holdningene har vært så restriktive. Det er lett å skjønne at vi har brukt ”føre var”-prinsippet så lenge det knytter seg usikkerhet til konsekvensene av det vi gjør.

Men verden har ikke stått stille etter at disse vedtakene ble gjort. Mange av usikkerhetsmomentene er nå enten borte, eller betraktelig redusert. Det kommer stadig ny forskning og ny kunnskap om bruk av råvarer både til mennesker og dyr, noe du blant annet kan lese om i intervjuer med førende fagfolk i denne utgaven av Svin.  Over hele verden ser en at genmodifiserte råvarer vinner terreng, både direkte som menneskemat og indirekte gjennom dyrefôr. Faren for innblanding i GMO-frie råvarer her hjemme er betydelig, og det begynner å bli vanskelig å få tak i GMO-frie råvarer. Og prisene blir naturligvis deretter.

Vi bør vurdere alle våre faglige begrunnelser for å ikke kunne bruke kjøttbenmjøl fra fjørfe eller deler av storfe som viktig proteinkilde i svinefôr, og vise versa. Og er det fortsatt like risikabelt å bruke fiskemjøl som i slaktegrisfôret som det var den gangen forbudet i sin tid kom? Svaret er kanskje fortsatt ja. Men det forskes på dette, og etter vårt syn vil det være smart å ha en åpen holdning til om morgendagens konklusjoner er de samme som gårsdagens.